جدول مقدار و ارزش صادرات قزاقستان به ايران در سال ۱۳۷۶

رديف نام کالا وزن (کيلوگرم) ارزش (دلار)
۱ محصولات نورد شده از آهن ۴۰،۶۵۰،۸۸۴ ۱۴،۲۲۰،۴۰۶
۲ پنبه کوهى ۲۲،۶۶۰،۸۲۳ ۷،۶۱۷،۲۴۶
۳ محصولات نورد شده از فولاد ۳۱۲،۸۷۷،۳۳۸ ۶۷۶۴۲،۸۹۸
۴ محصولات نورد شده از آهن روکش
نشده
۱۴،۲۹۷،۶۹۹ ۶،۵۲۳،۰۳۷
۵ فولاد تخت نورد شده ۱۳،۶۸۵،۴۸۹ ۶،۲۳۴،۶۴۶
۶ پروفيل ۸،۰۸۶،۵۰۰ ۲۷۷۱۳،۳۶۰
۷ قير نفت ۸،۸۷۱،۶۱۶ ۱،۹۲۳،۶۷۹
۸ جو ۱۱،۰۲۵،۷۰۰ ۱،۷۸۶،۱۱۴
جمع کل واردات از قزاقستان ۶۷۲،۶۱۱،۸۷۸ ۹۹،۷۶۹،۷۶۶


مأخذ: گمرک ايران. آمارنامه صادرات و واردات (تهران: گمرک جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۷۷).

جدول مقدار و ارزش صادرات ايران به قزاقستان در سال ۱۳۷۶

رديف نام کالا وزن (کيلوگرم) ارزش (دلار)
۱ بيسکويت ۸،۰۲۷،۵۳۲ ۷،۵۵۴،۹۴۲
۲ تورباف‌ها-توري ۳۴۵،۹۲۰ ۳،۵۳۵،۸۹۱
۳ فرش و کفپوش‌ها ۷۵۷،۴۱۰ ۱،۷۴۱،۶۱۰
۴ کاشى و سراميک ۶،۱۲۹،۲۰۱ ۱،۲۰۳،۸۵۰
۵ تخم‌مرغ ۲،۳۸۱،۲۱۹ ۱،۱۷۴،۸۵۶
۶ گوجه‌فرنگى ۲،۱۷۰،۸۴۷ ۱،۱۲۸،۲۵۸
۷ آدامس ۹۴۰،۵۹۸ ۱،۰۵۰،۴۳۲
۸ لوازم آشپزخانه ۸۱۹،۵۳۸ ۱،۱۱۴،۳۱۲
۹ لوستر ۲۲۸،۸۴۴ ۷۰۳۷۹۱۴
۱۰ مبلمان‌هاى چوبى ۲۹۴،۲۶۶ ۶۲۷،۵۷۶
۱۱ منسوجات ۳۸،۸۸۳ ۳۸۸،۸۳۰
۱۲ سنگ روى و کنسانتره ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۶۰،۰۰۰
۱۳ کاکائو ۲۶۷،۷۳۹ ۳۲۸،۹۰۷
۱۴ لباس ۳۷،۵۲۶ ۳۲۱،۴۷۸
۱۵ نارنگى ۳،۱۳۸،۰۸۱ ۳۱۳،۹۳۲
۱۶ مرکبات ۳۳۶،۹۰۳ ۲۸۸،۰۸۱
۱۷ کاغذ ديوارى ۱۱۴،۶۲۱ ۲۵۸،۴۳۴
۱۸ کفش‌ها ۲۶،۳۳۵ ۲۲،۵۵۶
۱۹ روغن نباتى ۲۸۷،۸۳۰ ۲۲۵،۱۲۲
جمع کل ۴۸،۴۰۳،۲۴۴ ۳۲،۷۵۴،۸۳۰


مأخذ: گمرک ايران. آمارنامه و صادرات و واردات (تهران: گمرک جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۷۷).