مفهوم خالص اطلاعات شامل مال‌التجاره‌ها (ارتش و جنگي) بوده و صادرات آن شامل مخازن ذخيره‌ها و انبارها براى ناوها و هواپيماهاى خارجى را شامل مى‌شود.

جدول کالاهاى عمده (توزيع توسط SITC، و برحسب ميليون دلار آمريکا [U.S])

واردات ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
غذا و حيوانات زنده ۱۸۰۶/۳ ۱۷۳۶/۷ ۱۷۸۹/۱
محصولات لبنى و تخم پرندگان ۳۸۱/۱ ۳۴۵/۷ ۳۷۹/۸
شير و سرشير ۲۴۲/۱ ۲۴۶/۸ ۳۰۰/۷
غلات و غلات آماده شده ۶۷۷/۷ ۴۷۳/۶ ۶۷۵/۳
گندم ۳۸۱/۴ ۲۰۶/۵ ۳۷۲/۲
سبزيجات و ميوه ۱۸۲/۹ ۹۸/۵ ۱۳۸/۵
شکر، شکر آماده و عسل ۱۵۵ ۲۰۲/۲ ۲۱۰/۶
شکر خالص ۱۴۷/۲ ۱۹۵/۷ ۲۰۴/۵
قهوه، چاى، کاکائو، ادويه‌جات ۱۴۷/۸ ۳۱۸/۹ ۱۲۹/۵
قهوه و قهوهٔ تعويضى ۱۱۷/۵ ۲۹۴ ۹۸/۶
موادخام غيرخوراکى به‌جزء غذا ۳۸۰/۵ ۳۳۰/۶ ۴۱۹
کرک و پشم ۱۷۳/۸ ۱۱۷/۲ ۱۷۴/۹
غذاهاى مواد معدنى، روغنى ۲۷۸/۴ ۱۶۱/۷ ۱۷۳
نفت و خام - نفت تصفيه شده ۲۱۵/۳ ۷۲ ۸۸/۴
روغن حيوانى و نباتى، چربى و موم ۱۷۲/۱ ۱۶۷/۸ ۲۱۱/۶
موادشيميائى و محصولات گزارش شده ۹۹۲/۵ ۹۶۰/۳ ۹۶۶/۹
محصولات داروئى و داروخانه‌اى ۳۲۸/۴ ۲۶۷ ۲۸۱/۹
دارو ۳۰۲/۱ ۲۳۷/۴ ۲۴۸/۶
موادپلوتيکى ورزين‌هاى مصنوعى ۲۰۲/۵ ۲۲۰/۳ ۲۴۵/۸
محصولات پليمريزاسيون ۱۴۲/۷ ۱۵۵/۱ ۱۸۹/۱
مصنوعات اساسى ۱۵۹/۲ ۸۵/۹ ۱۷۳/۲
پارچه‌هاى نخى ۱۸۱/۷ ۱۱۵/۹ ۱۸۳/۷
مواد غير فلزى مصنوعى ۳۵۳/۶ ۱۶۷/۷ ۱۶۷/۲
آهن و استيل ۵۶۲/۱ ۴۲۱ ۴۳۵/۴
چوب، قلاب ماهى ۲۵۷/۳ ۱۹۰ ۲۱۶/۵
ماشين‌ها و تجهيزات ترابرى ۳۰۶۸/۹ ۲۰۱۲/۲ ۲۰۳۲/۳
توليد ماشين‌ها و تجهيزات قدرتى ماشين‌ها ۳۶۵/۹ ۳۳۷/۶ ۴۳۱/۶
سوخت داخلى، پيستون ماشين بخار و قسمت‌هاى مختلف ماشين ۱۷۸/۴ ۱۳۰/۹ ۱۴۰/۶
ماشين‌هاى صنعتى عمومى و تجهيزات ۸۰۲/۳ ۵۰۱/۵ ۵۵۸/۵
ماشين‌هاى برقى، آپارات و قطعات ۵۵۱/۸ ۴۰۸/۹ ۴۱۴/۱
جاده‌هاى سنگينى و قسمت‌هاى موتورى سنگين ۵۹۵/۹ ۳۰۷/۲ ۲۱۷/۶(۱)
ترابرى ۲۴۲/۳ ۶۵/۵ ۲۰/۸
کالاهاى سنگين (کاميون‌ها) ۱۸۶/۲ ۴۶/۶ ۵/۶
اجزاء و لوازم يدکى براى ماشين‌ها، اتوبوس‌ها، کاميون‌ها ۲۷۰/۲ ۱۹۱/۷ ۱۶۱
کالاهاى مصنوعى گوناگون ۴۱۶/۲ ۲۷۲/۲ ۲۴۹(۲)


۱. شامل تايرها ، موتورها و وسايل برقي نيز مي شود.


۲. اين آمار براساس امور مربوط به تجارت بين‌المللي، وابسته به سازمان ملل متحد انتشار يافته است.