به‌علت نگرانى ملى در مورد بيمارى ايدز، ما ساير بيمارى‌هاى مقاربتى و ميزان شيوع آنها را فراموش کرده‌ايم (يادآوى اين نکته ضرورى است که نويسنده دربارهٔ جامعهٔ آمريکا صحبت مى‌کند ـ م). به‌عنوان تخمين زده مى‌شود که ۳ ميليون نفر در آمريکا و ۲۵۰ ميليون نفر در سراسر دنيا سالانه به عفونت سوزاک مبتلا مى‌شوند.


ميزان وقوع سالانهٔ سيفليس در دنيا ۵۰ ميليون نفر است و در آمريکا در سال ۴۰۰ هزار مورد جديد پيدا مى‌شود. به‌‌طور خلاصه اين بيمارى‌ها از شايع‌ترين بيمارى‌هاى مسرى هستند.


على‌رغم پيشرفت ندر تشخيص و درمان، بيمارى‌هاى مقاربتى در حال افزايش هستند. عواملى که تصور مى‌شود موجب اين پديده باشند عبارتند از:


- بى‌بند و بارى بيشتر در رفتار جنسى


- استفادهٔ عمومى از قرص‌هاى پيشگيرى از حاملگى که احتمال بروز حاملگى را کاهش دهد


- افزايش تعداد شريک‌هاى جنسى


- تحرک زياد جمعيت


- تنوع در عمل جنسى مثل نزديکى از طريق دهانى تناسلى و مقعدى تناسلى


- ايجاد موجودات ذره‌بينى مقاوم نسبت به آنتى‌بيوتيک


اين موارد، همراه با مردم آموزش نديده که اغلب تمايلى براى جستجوى راه‌هاى درمانى ندارند باعث ايجاد شرايط مساعدى براى گسترش بيمارى شده است.