پوست معمولاً به‌عنوان يک عضو تصور نمى‌شود، ولى در واقع بزرگترين عضو بدن است و يک هفتم وزن طبيعى بدن را تشکيل مى‌دهد و سطحى قريب ۶/۱ مترمربع را مى‌پوشاند. ساختمان پوست پيچيده است و حاوى اعضاء کوچکترى است که علاوه بر اينکه پوشش محافظت‌کننده بدن هستند، عملکردهاى اختصاصى متعددى دارند. برخى از عملکردهاى پوست عبارتند از:


- حفاظت مادى از ساختمان‌هاى زيرين


- جلوگيرى از بى‌آبى بدن


- تنظيم درجه حرارت بدن


- ساختن مواد مغذى ضرورى (ويتامين D)