> یونان
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

یونان

پلوپونز شبه جزیره‌ای در جنوب یونان است که از شبه جزایر متعددی تشکیل شده است .از سال 431تا 404ق.م, به مدت 27سال میان دولت شهرهای آتن و اسپارت و متحدان آنها در این شبه جزیره جنگ‌های داخلی درگرفت که به زوال قدرت آتن منتهی گشت و به جنگ‌های((پلونزی)) مشهور شد .توکودیدس(توسیدید) ( 460ـ 395ق.م), مورخ نامدار یونانی در این جنگ‌ها حضور داشت و در سال 424ق.م بخشی از نیروهای دریایی آتن …

در این کتاب, مخاطبان طی پنج فصل با تاریخ یونان باستان آشنا می‌شوند .فصل اول با عنوان ((یونان در عهد بسیار قدیم)) از پنج مبحث تشکیل شده است :طبیعت و سکنه یونان, افسانه‌های یونان باستان, منظومه‌های ((ایلیاد)) و ((اودیسه)) ((هومر)) پیدایش طبقات در یونان عصر هومر, مذهب در یونان باستان .مباحث فصل دوم به استقرار نظام برده‌داری و پیدایش شهر ـ دولت‌ها در یونان ـ قرون …

در این کتاب مصور از مجموعه تاریخ جهان, مباحثی در باب تاریخ, تمدن و فرهنگ یونان با این عناوین فراهم آمده است: 'پیشگفتار: برداشتی ساده و والا', 'عصر پهلوانی: زایش تمدن یونانی', 'پیدایش دولت‌شهرها: پیش درآمد دوران باستان', 'غرب در برابر شرق: جنگ‌های یونان و ایران', 'امپراطوری آتن: قدرت و گسترش‌یابی به رقابت‌های قدیمی دامن می‌زند', 'جوشش فرهنگی: عصر طلایی آتن', 'یونانی …

نویسنده در این کتاب جنبه‌های مختلف تاریخ و تمدن یونان باستان را بررسی می‌کند. جلد نخست کتاب که از دوازده بخش تشکیل شده با پرداختن به نام یونان، پیشینه‌ی اساطیر دینی و حماسه‌های خدایان یونان آغاز می‌شود. نویسنده سعی می‌کند پیوند و پیوستگی اسطوره و دین را شرح دهد و به دگرگونی‌های صورت گرفته در عرصه‌ی دیانت یونانیان بپردازد. ادبیات، موسیقی، و …

جلد دوم کتاب 'تاریخ یونان باستان' مطالبی از این دست را شامل می‌شود: شکل‌گیری دولت شهرها و نظام‌های حکومتی؛ پیدایش نخستین قدرت‌های حاشیه‌ای بعد از جنگ پلوپونز؛ غروب دموکراسی در یونان؛ اسکندر بزرگ؛ دولت هلنیتی بطالسه در مصر؛ یونانیان و پارسیان و آسیای صغیر؛ جنگ پلوپونز از دیدگاه مورخان اروپایی؛ تاریخچه‌ی آسیای صغیر؛ تاریخ‌نگاری در یونان …