آفتاب

شعر غنائی کلاسیک یونان

شعر غنائی کلاسیک یونان

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

این کتاب مجموعه‌ی سه گفتار درباره‌ی افسانه‌ی سیزیف اثر 'آلبر کامو' است که در قالب سه عنوان 'یک استدلال پوچ' و 'آفرینش پوچ' نگاشته شده است. به تصریح نویسنده: 'افسانه‌ی سیزیف به نقد مدرنیته و انسان متجدد می‌پردازد. در واقع، احساس پوچی و شوریده‌‌دلی نتیجه فقدان معنا و گسترش نیست، انگاری درون جامعه مدرن است. روند تجدد مآبی معاصر افسون زدایی را با خود می‌آورد و پ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله