آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

ادبیات زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

شعر کلاسیک یونان

شعر نمایشی و نمایشنامه های کلاسیک یونان

شعر حماسی و داستانهای کلاسیک یونان

شعر غنائی کلاسیک یونان

خطابه های زبان کلاسیک یونان

نامه های کلاسیک یونان

طنز و هجو کلاسیک یونان

نوشته های گوناگون زبان کلاسیک یونان

ادبیات یونانی جدید

در کتاب مصور حاضر، نگارنده در مقدمه، خاطرنشان می‌سازد: 'الهه‌گان یونانی، بیان‌گر جنبه‌هایی از روان‌ ما هستند که بخشی از ناخودآگاه جمعی است. هر یک از ما جنبه‌هایی از ویژگی‌های هفت الهه را در خود داریم؛ ممکن است برخی زنان، بیش‌تر از آن که 'آتنایی' باشند از ویژگی‌های 'دیمیتری' برخوردار باشند و در برخی دیگر 'آفرودیت' پررنگ‌تر از 'هرا' باشد، اما برای دست‌یابی …