آفتاب

موسیقی ایران

موسیقی ایران

نمایش ۱ تا 25 از ۸۸۵ مقاله
کتاب حاضر, شامل مباحثی در خصوص شناخت رسالات موسیقی ایران است که طی 5فصل به چاپ رسیده است .در این کتاب ضمن مروری بر مفاهیم اساسی موسیقی در ایران, جنبه‌های دینی موسیقی نیز بررسی شده است .فصل نخست با عنوان 'صناعت موسیقی ' شامل تعریف موسیقی, جایگاه موسیقی در طبقه‌بندی علوم, فرق موسیقی حلال و حرام, موسیقی عرفانی فارسی و دیدگاه قرآن درباره موسیقی است .در فصل دوم...

مباحث این کتاب به گونه آموزشی برای هنرجویان موسیقی به ویژه علاقه‌مندان به((تنبک)) فراهم آمده است .این کتاب به شیوه((حامل یک خطی)) نت‌نویسی شده و متناسب با شیوه نت‌نویسی سازه‌های کوبه‌ای غیر ملودیک در جهان تنظیم یافته است .علامت‌گذاری کتاب نیز اقتباسی است از آثار((رجبی)) .مخاطبان کتاب را با این مباحث پی می‌گیرند :((تئوری موسیقی)) :که عمدتا به تعاریف موسیقی...در سومین شماره از مجموعه کتاب‌های 'آموزش گام به گام 'EXCELمباحث پیشرفته EXCEL 2000, همراه با تصاویر گوناگون تدوین شده است .اکسل مایکروسافت, صفحه گسترده الکترونیکی است که در این کتاب با این موضوعات فراهم آمده است' :جدول محوری', 'تجزیه و تحلیل داده‌ها', 'مدیریت داده‌ها', 'محافظت از کار پوشه‌ها, کاربرگ‌ها و سلول‌ها', 'به کارگیری برخی برنامه‌های خدماتی', 'کار...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۸۵ مقاله