آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

پیایندها (نشریات ادواری)

در بخش نخست کتاب تعریفی از مدیریت زبان به دست داده شده, سپس شیوه تدوین برنامه‌ای برای مدیریت زمان آموزش داده می‌شود .در بخش دوم با استفاده از آزمون‌ها و پرسش نامه‌هایی شیوه ارزیابی نیازها و اهداف برای تدوین برنامه زمانی ذکر می‌گردد .تهیه نقشه زمانی برای اهداف مختلف (مانند مدیریت در بحران, هفتگی, مطالعه, کار و (...مطالب بخش سوم کتاب است .در بخش پایانی …