آفتاب

بلورشناسی

بلورشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۰ مقاله

'بلورها در بسیاری از علوم نقش دارند .از جمله کانی شناسی به شیمی آلی و معدنی, شیمی فیزیک, فیزیک, متالوژی, علم مواد, زمین شناسی, زمین فیزیک, زیست شناسی و پزشکی .با در نظر گرفتن دامنه گسترش بلورها, دامنه نفوذ بلورها در علوم مختلف بهتر درک خواهد شد :در واقع همه مواد جامد طبیعی (یعنی کانی‌ها) بلورین هستند و همچنین مواد خام برای شیمی مانند کانسارها را نیز در ب...در این کتاب, اصول و فنون تشخیص بلورها و کانی‌ها طی 15فصل برای دانشجویان رشته‌های مهندسی معدن, زمین‌شناسی, و اکتشاف معدن تشریح شده است .در این کتاب انواع کانی‌ها, خصوصیات کانی‌شناسی آنها, چگونگی و محل پیدایش ذخایر عمده کانی‌ها در ایران و جهان تشرح شده است .نگارنده به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان با این کانی‌ها, عکس رنگی آنها را در پایان کتاب چاپ کرده است ....کتاب حاضر حاوی مطالبی درباره نحوه استفاده از میکروسکوپ سنگ‌شناسی و اصول اولیه علم بلورشناسی نوری است که در دو بخش تدوین شده است .در بخش نخست ساختمان میکروسکوپ پلاریزان و نحوه استفاده از آن خواص نوری کانی‌های ایزوتوپ تشریح شده است .در بخش دوم, مطالبی در خصوص شیوه بررسی خصوصیات همچنین نوری بلورهای شفاف در شرایط 'نور قطبی شده صفحه‌ای 'و 'نیکول‌های متقاطع 'ذکر م...

در فصل اول کتاب, ساختارهای بلوری ساده توصیف شده است. در فصل دوم مفاهیم شبکه و موقعیت معرفی می‌شود. در فصل‌های سوم و چهارم, چهارده شبکه (براوه) سه بعدی ـ که چارچوب هندسی ساختارهای بلوری را می‌سازند ـ و نتیجه تقسیم بلورها به هفت سیستم توصیف شده است‌؛ همچنین نشان داده شده است که چگونه در سه بعد, انواع متفاوت دیگری از الگوها و عناصر تقارن اضافی نیز امکان پذیر اس...در این کتاب انواع نظریه‌های گروه‌ها, تقارن مولکول‌ها, سیستم‌های بلوری و شبکه‌های فضایی بررسی می‌شود .در قسمت نخست کتاب مطالبی چون :تقارن, ماتریس‌ها, دترمینان‌ها, بردارها, نمایش‌ها و جدول‌های کاراکتر آمده است .قسمت دوم به این مباحث اختصاص دارد' :الگوهای یک بعدی و دو بعدی', 'الگوهای سه بعدی (بلورها ('و 'انواع پیوندهای بین اتمی و نقص ساختار بلوری .'قسمت سوم ک...

مباحثي كه در اين كتاب آمده بدين‌قرار است: كلياتي درباره‌ي بلورشناسي و تاريخچه‌ي آن، (شامل تقارن در بلورها و انواع فرم‌هاي بلوري)، هم‌چنين معرفي 32 رده‌ي بلوري، بلورشناسي سيستم كوبيك با مكعبي (ايزومتريك)، بلورشناسي سيستم تتراگونال، بلورشناسي سيستم ارترومبيك، بلورشناسي سيستم هگزاگونال، بلورشناسي سيستم منوكلينيك، و بلورشناسي سيستم تري‌كلينيك. <br>

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۰ مقاله