آفتاب

شیمی آلی

شیمی آلی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۴۲ مقاله


ششمین ویرایش Organic Chemictry, شامل اصول, مبانی, و روش‌های شیمی آلی است که مطالب آن طی 36فصل به زبان انگلیسی سامان یافته است .مطالب کتاب به گونه آموزشی, همراه با نمودارها, فرمول‌ها و تمرین‌های مختلف برای دانشجویان رشته‌های شیمی تنظیم شده است .عناوین برخی فصل‌ها عبارت‌اند از' :اجزا و ساختار شیمی آلی', 'متان (انرژی و فعالیت)', 'الکانز', 'شیمی فضایی', 'بنزن...

در کتاب حاضر طرح کلی 9آزمایش شیمیایی برای دانشجویان رشته‌های شیمی تشریح شده است .ذیل هر یک از آزمایش‌ها ;کلیات, وسایل لازم, مواد لازم, روش کار, محاسبات, تحلیل نتایج, جداول و پرسش‌هایی آمده است .عناوین آزمایش‌ها بدین قرار است :تعیین وزن اتمی فلزات, تعیین وزن مولکولی گازها, سنجش‌های حجمی, خواص کالیگاتیو, ترموشیمی, تعادل شیمیایی, سینتیک شیمیایی (الف), سینتیک...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۴۲ مقاله