آفتاب

فنون، وسایل و مواد

فنون، وسایل و مواد

نمایش ۱ تا 25 از ۲۶ مقاله

کتاب حاضر حاصل گردآوری و طبقه‌بندی مقالاتی است که درباره 'هابل 'به زبان فارسی به چاپ رسیده است .این مقالات 'هابل 'به زبان فارسی به چاپ رسیده است .این مقالات درباره زندگی و فعالیت‌های علمی و نظریات اخترشناسی هابل است' .ادوین حابل', اخترشناس معروف, طی دهه‌های 1920و 1930میلادی ثابت کرد که راه کهکشان, نه فقط منحصر به فرد نیست, بلکه فقط یکی از میلیاردها کهکشا...کتاب حاضر , حاوی مطالبی است در خصوص 'تلسکوب هابل ' و کشفیاتی که تاکنون به وسیله این تلسکوپ صورت گرفته است . 'ادوین هابل ' طی دهه های 1920 و 1930 میلادی بیش از هر اختر شناس دیگر _ از زمان گالیله تاکنون _ به طور بنیادی شناخت علمی ما را از عالم متحول کرد. همان طور که گالیله این باور را که زمین مرکز منظومه شمسی است از اذهان خارج نمود , هابل نیز ثابت کرد که راه ک...

مولف کتاب برآن است نشان دهد بنای معروف نقش رستم و نیز نمونه کهن‌تر آن در پاسارگادن ابزاری دقیق برای رسد سایه‌های خورشید و استخراج تقویم و تنظیم سالنامه‌ها در سراسر زمین‌های ایران هخامنشی بوده است .کتاب با دو مبحث ((گردش ظاهری خورشید)) و ((اخترشناسی و گاهشماری هخامنشی)) آغاز می‌شود ;سپس مولف با این مباحث کتاب را پی‌می‌گیرد :((نقش رستم و بنای آن)), ((راهنما...نویسنده در این کتاب اطلاعاتی را در باب ستاره‌شناسی, گاه شماری, رصدخانه‌ها, و تقویم‌های باستانی به دست می‌دهد؛ همچنین اسطوره‌ها و چگونگی ستاره شناسی تمدن‌های کهن را تشریح می‌کند. 'نشانه‌گذاری زمان از طریق مهتاب', 'ثبت آسمان', 'ایزدان آسمان (خورشید و ماه, و ایزدان سرگردان یا سیارات)', 'نشانه‌گذاری زمان در عصر کهن سنگی', 'نشانه‌گذاری پارینه سنگی', 'استون هنج و...

این کتاب حاوی اطلاعاتی در زمینه تلسکوپها, نحوه کارکرد, طرز استفاده آنها و چگونگی نصب کامل یک تلسکوپ از ابتدا تا پیدا کردن اجرام آسمانی می باشد و توضیحات کاملی در مورد زمان نجومی و خورشیدی, زاویه بعد, میل, اخذ نور, ابیراهی همراه با جزئیات کافی و مناسب برای کار عملی را شامل می‌شود این کتاب می‌تواند مورد استفاده دوستداران و آماتورهای علم نجوم قرار گیرد .نگارنده در این کتاب به معرفی مبانی نظری نجوم اپتیکی و رادیویی هم چنین شاخه‌های دیگر نجوم برای افراد غیر حرفه‌ای و مبتدی پرداخته است. در کتاب نخست تاریخچه‌ی تلسکوپ‌های اپتیکی و رادیویی مطرح گردیده و پس از آن 'نجوم و ابزارهای رصدی در پرتوهای مختلف'، 'طراحی و ساخت تلسکوپ‌های اپتیکی' و 'طراحی و ساخت تلسکوپ‌های رادیویی'، بیان شده است.

کتاب حاضر که برای مطالعه‌ی دانشجویان رشته‌ی فیزیک در زمینه‌ی مبانی فیزیکی دانش اخترشناسی تالیف شده، این مباحث را دربرمی‌گیرد: ابزارهای اخترشناسی، ساختار ستارگان، جو ستارگان، تحول ستارگان، ستارگان فشرده، ستارگان متغیر و تپش‌های ستاره‌ای، ستارگان دوتایی نزدیک به هم، اختر خوشه‌ها، دینامیک ستاره‌ای، مواد میان ستاره‌ای، کهکشان‌ها، اختروش‌ها و هسته‌های کهکشانی فعا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۶ مقاله