آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

دین شناسی تطبیقی و سایر ادیان

مطالعه تطبیقی ادیان

دین یونان و رم

ادیان ژرمنی

ادیان هندی

دین زرتشت (آئین مزدا و آئین پارسیان قدیم)

دین یهود

اسلام

298

ادیان دیگر

ریشه شناسی زبان فارسی

نمایشنامه فارسی

کتاب در سه فصل به معرفی دین مسیح اختصاص دارد .در فصل نخست, کتاب مقدس دین مسیح, همچنین شخصیت عیسی مسیح از منظر چهار انجیل معرفی شده است .در فصل دوم به عقاید مشترک کلیساها درباره ظهور دین مسیح, تثلیث, باز خرید گناهان و نجات انسان اشاره می‌شود .در فصل پایانی اطلاعاتی درباره کلیساهای مسیحیت (کلیسای کاتولیک, کلیسای شرق و کلیسای پروتستات) فراهم آمده, روابط …

کتاب حاضر در بر گیرنده تحقیقی است در خصوص مورخان و نویسندگان در جهان باستان که درباره زرتشت, اوستا, دین زرتشت و سایر ادیان و مذاهب ایرانی مطالبی نگاشته‌اند .بدین صورت که ابتدا اهم مطالب هر نویسنده نقل قول می‌شود ;سپس آن مطالب نقد و بررسی می‌گردد .در این کتاب, نخست تفسیر و توجیه دانشمندانی آمده که کوشش کرده‌اند همه روایات را منطبق با دین زرتشت دانسته …

در این کتاب برخی ویژگی‌ها و جایگاه زنان در اساطیر ایران زمین و بین‌النهرین بررسی و مقایسه شده است .نگارنده در فصل نخست ضمن به دست دادن تعریفی از اسطوره, و فرق آن با افسانه, چهره زن ایرانی را در اساطیری نظیر :ایزدان, امشاسپندان, دیوان و دروجان نشان می‌دهد و در ادامه به مقام زن در اوستا و کیش مانوی اشاره کرده, سپس چهره زن در شاهنامه را شرح می‌دهد .فصل دوم …