آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

عدل الهی

'دین در محدوده عقل تنها 'شرح مقابله خیر و شر در وجود انسان و بروز آثار آن در رفتارهای فردی و اجتماعی است .این کتاب در چهار فصل تدوین یافته است :در فصل نخست از بنیاد 'شر 'در طبیعت انسان, مقابله 'خیر ' با آن سخن گفته شده درباره لزوم انقلابی اساسی در شخصیت انسان برای اصلاح اخلاقی توضیح داده می‌شود .فصل دوم به تضاد میان دو اصل خیر و شر در وجود انسان اختصاص یافته …