آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

تاریخ و جغرافیای مسیحیت

در این کتاب مباحثی درباره دین مسیح به زبان دانمارکی چاپ شده است .برخی مباحث کتاب مقایسه‌ای است میان آیین اسلام و مسیحیت .

کتاب حاضر در پنج فصل تدوین یافته است .در فصل نخست مقولات و جنبه‌های مختلفی از دین مسیحیت تعریف شده که عبارت‌اند از :عیسی (ع), رسولان, کتاب مقدس, کلیسا, فرقه‌ها, آیین‌های هفت‌گانه و علم الهیات .در فصل دوم علل و عوامل درونی و بیرونی ایجاد تحول در مسیحیت ارزیابی شده است .در فصل سوم شالوده فرهنگ مسیحی و نقش و تاثیر دانش نوین بر آن بحث و بررسی شده و فصل چهارم …