آفتاب

کتابشناسی آثار منتشر شده در یک محل خاص

کتابشناسی آثار منتشر شده در یک محل خاص

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۱ مقاله


مجموعه حاضر, مشتمل بر 255 چکیده پایان‌نامه‌ها کارشناسی ارشد رشته‌های دوازده‌گانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) است که تا تاریخ اول شهریور ماه سال 1381 از آن‌ها دفاع شده و در کتابخانه به ثبت رسیده است. چکیده‌ها به صورت موضوعی تنظیم شده, افزون بر آن, در انتهای کتاب نمایه موضوع و پدید آورنده درج گردیده است. این رشته‌ها عبارت‌اند از: 'گروه اقتصاد', 'گروه...

در این راهنما کلیه مجله‌ها و روزنامه‌هایی که به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر در ایران منتشر می‌شوند معرفی شده است .برای هر مجله یا روزنامه این اطلاعات به دست داده شده است :((نام)), ((نوع)), ((تاریخ انتشار اولین شماره)), ((فاصله انتشار)), ((صاحب امتیاز)), ((سردبیر یا مدیر مسئول)), ((بهای اشتراک)), ((زبان)), ((وابستگی)), ((نشانی)), ((تلفن)), ((شماره استاندار...در این راهنما کلیه مجله‌ها و روزنامه‌هایی که به ربان فارسی یا زبان‌های دیگر در ایران منتشر می‌شوند براساس حروف الفبای عناوین معرفی شده و درباره هر یک این اطلاعات به دست داده شده است1 :ـ نام, 2ـ نوع, 3ـ تاریخ انتشار اولین شماره, 4ـ فاصله انتشار, 5ـ صاحب امتیاز, 6ـ سردبیر و مدیر مسئول, 7ـ بهای اشتراک, 8ـ زبان, 9ـ وابستگی, 10ـ نشانی, 11ـ تلفن و فاکس, 12ـ شما...

در جلد نخست از 'راهنمای مجله‌ها و روزنامه‌های ایران 960 'عنوان مجله و روزنامه چاپ داخل معرفی شده است .شیوه معرفی برحسب الفبای نام نشریه بوده در هر مدخل این اطلاعات درج می‌گردد :نام نشریه, نوع (موضوع), تاریخ انتشار, فاصله انتشار, نام مدیر مسئول, مبل‌ غ اشتراک, وابستگی آن به سازمان دولتی یا غیر دولتی, نشانی, تلفن, تیراژ, و شماره استاندارد بین‌المللی .ISSN ن...

کتاب حاضر به معرفی فهرستی از نشریات و مطبوعات منتشر شده در استان خراسان از گذشته تا کنون پرداخته است .در این نوشتار تلاش شده مشخصات کلی یا به عبارت دیگر شناسنامه نشریاتی که در این محدوده زمانی در خراسان به چاپ رسیده جهت آگاهی بیشتر خوانندگان بیان شود .در کتابچه حاضر, نشریات به چاپ رسیده در قم به خوانندگان معرفی شده است. این نشریات ذیل چهار فصل فراهم آمده است .بخش نخست شامل معرفی 57نشریه است که طی سال‌های 1302تا 1357منتشر می‌شده است .در فصل دوم 71نشریه غیر فعال بعد از انقلاب و در فصل سوم 101نشریه فعال استان قم معرفی شده است .در پایان کتاب, نمایه اسامی نشریات, نشانی, اشخاص, و موسسات به چاپ رسیده است .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۱ مقاله