آفتاب

رسانه های خبری، روزنامه نگاری، نشر

رسانه های خبری، روزنامه نگاری، نشر

نمایش ۱ تا 25 از ۲۷۶ مقاله


در این کتاب پس از بررسی مفاهیم اساسی در روزنامه‌نگاری خبری مقوله ویراستاری و مدیریت اخبار مطرح می‌گردد و طی آن فنون مختلف ایجاد ارتباط و اطلاع‌رسانی و حوزه مدیریت اخبار در رسانه‌های جمعی تشریح می‌شود .مباحث کتاب بدین قرار است : ((روزنامه‌نگاری خبری)), ((تهیه و تنظیم خبر)), ((ملاحظاتی درباره خبرنویسی)), ((تهیه و تنظیم مصاحبه)), ((تهیه و تنظیم خبرهای گوناگون...

علاقه‌مندان به هنر سینمای مستند در این کتاب ضمن مروری بر تاریخچه سینمای مستند در ایران ;فراز و نشیب‌های سینمای مذکور, (نیز گزارش‌هایی از برگزاری انواع جشنواره‌های سینمای مستند مطالعه می‌کنند .کتاب با تعریفی از سینمای مستند و محدوده هنری آن آغاز می‌گردد, سپس تحولات این سینما در پیش از انقلاب و پس از آن بررسی می‌شود .افزون بر آن, بسیاری از فیلم‌های مستند سا...در این مجموعه ده مقاله از مولف گردآمده که برخی از آنها پیش از این در مجله‌های((بخارا)), ((جهان کتاب)) و ((دانشگاه انقلاب)) انتشار یافته است . عناوین مقالات به این شرح است :((نشر کتاب در دوره انتقال از عصر اطلاعات به عصر پسا اطلاعات)), ((فرضیه‌های نشرکتاب در ایران)), ((زیر ساخت‌های نشر کتاب)), ((تحقیق و توسعه و تعلیم و توسعه در نشر کتاب)), ((پدیده خود ناشر...در این کتاب راهنما, خبرگزاری‌های مختلف جهان به تفکیک قاره‌ها معرفی شده‌اند. درباره هر خبرگزاری, اطلاعاتی از این دست فراهم آمده است' :سال تاسیس', 'نحوه عملکرد', 'حوزه فعالیت', 'اهداف', 'مناطق خبری', 'همکاری با دیگر خبرگزاری‌ها', 'انتشارات', 'سازمان‌های فرعی', 'خدمات و فعالیت‌ها 'و 'بنیان گذاران .'

در جلد نخست از مجموعه کتاب‌های 'شیوه‌نامه ویرایش 'پس از بیان اصول اولیه و کلی دو مبحث 'ویرایش 'و 'نشر 'درباره انواع ویرایش (ویرایش متن, ویرایش علمی, ویرایش تخصصی و ویرایش سازمانی) توضیح داده شده, همچنین گونه‌ها و محیطهای مختلف نشر معرفی می‌شوند که از آن جمله‌اند' :نشر الکترونیکی', 'نشر دادگان', 'نشر رسانگان', 'نشر ایمیل 'و 'گونه‌های نشر برحسب نگارش, پدیدآ...

'تولید کتاب 'عنوان جلد ششم از مجموعه کتاب‌های شیوه‌نامه ویرایش است .در صفحات نخست, شرحی از اصول و قواعد ایجاد کتاب فراهم آمده, سپس درباره مشخصات و ویژگی‌های 'صفحه 'کتاب توضیح داده می‌شود .در ادامه, درباره شکل و تمایزهای حروف و نمادها, نیز تعیین و شناسایی حروف مناسب برای اجزائ و مطالب مختلف متن بحث شده است .در کتاب همچنین اطلاعاتی درباره استانداردهای مربو...

در جلد چهارم از مجموعه 'شیوه‌نامه ویرایش', شیوه‌نامه رسم‌الخط فارسی, و نقطه‌گذاری براساس رسم‌الخطهای موجود, تجربه ویراستاران, و نظریات تازه اطلاع‌رسانی و موضوعات واژه‌پردازی و کاربرد رسم‌الخط فارسی, تدوین گردیده است .در بخشی از کتاب, اصول و معیارهای مطلق در نگارش فارسی, همچنین روش‌شناسی علمی مورد استفاده در تدوین رسم‌الخط حاضر تشریح شده است .در جلد دوم از مجموعه کتاب‌های 'شیوه‌نامه ویرایش 'نخست نوعی تقسیم‌بندی از کتاب‌ها فراهم می‌آید ;سپس ساختار و قسمت‌های مختلف یک کتاب با اشاره به استانداردهای مربوط به هر قسمت تشریح می‌شود .بخشی از کتاب نیز به معرفی اجزا و قسمت‌های مربوط به درسنامه, منابع مرجع, منابع غیر مرجع, جزوه و نشریه اختصاص می‌یابد .

کتاب حاضر که با مثال‌ها و شواهد مختلف تدوین شده حاوی دستورالعمل‌هایی است درباره علایم نقطه گذاری (بحاوندی) که قواعد آن بیشتر به شیوه تجربی و آزاد نقطه گذاری متکی است .این کتاب در ادامه مجموعه 'اطلاع رسانی'و به اهتمام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, منتشر شده است .

جلد سوم از مجموعه 'شیوه‌نامه ویرایش 'به بحث درباره 'نگارش 'اختصاص دارد. نگارنده در آغاز کتاب تصریح می‌کند' :نگارش [Writing], به عنوان یکی از مباحث اطلاع‌رسانی, نوعی وسیله انتقال اطلاعات است که با استفاده از آن می‌توان هر نوع مفهوم [Concept]و اندیشه [Idea]را بیان و صورت‌بندی کرد . از این روی, بخشی از روش‌شناسی علمی در 'دانش نگارش 'نهفته است و شناخت و مطالع...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۶ مقاله