آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

ریشه شناسی زبان انگلیسی

مجموعه حاضر مشتمل است بر واژگان اقتباسی زبان‌های اروپایی از زبان‌های ایرانی, نیز واژگانی که زبان فارسی, وام دهنده میانجی بوده است .نگارنده افزون بر آن به برخی هم ریشه‌های مهم زبان‌های ایرانی در واژگان انگلیسی اشاره می‌کند .در این مجموعه, متن انگلیسی واژگان همراه با شرح فارسی به چاپ رسیده, همچنین کتاب‌شناسی و فهرست واژگان اقتباسی زبان اروپایی …