امامزاده ناصرالدين (ع)


سقف زيارتگاه از داخل مزين به آينه و گچبرى است. نماى بيرونى بنا از آجر و کاشى ساخته شده است. اين بنا دو مدخل دارد، اما فاقد صحن، ايوان و بيوتات است. در اين بنا يکى از نوادگان امام حسن مجتبى (ع) است.

امامزاده هادى (ع)

در کنار جادهٔ جميزقان-قاهان در دامنهٔ کوه، بقعه‌اى به نام امامزاده هادى (ع) مشهور به شاهزاده هادى (ع) قرار دارد. وى يکى از فرزندان امام موسى کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) است. بناى اين زيارتگاه از هشت‌صد سال پيش به جاى مانده است.

شاهزاده هادى

اين زيارتگاه از دورهٔ صفويه باقى مانده و در روستاى وشنوه قرار دارد. بناى آن داراى ساختمانى چهار ضلعى است که با گنبدى ترک از کاشى‌ تزيين يافته است. بر جدارهاى ساختمانى نقاشى قديمى به جاى مانده است. اين نقوش حدود هفتاد سال پيش توسط ميرحسن نقاش انجام شده است.

مجموعه چهل اختران

اين زيارتگاه در شهر قم قرار دارد و مدفن موسى مبرقع (ع) فرزند امام محمدتقى (ع) و امامزادگان ديگر است. به همين دليل در صحن بزرگ اين مجموعه سه زيارتگاه به اسامى امامزاده موسى مبرقع (ع)، چهل اختران و امامزاده زيد (ع) قرار دارد. اين زيارتگاه در ميان مردم به نام چهل اختران شهرت دارد.


امامزاده موسى مبرقع (ع)

به نظر مى‌رسد که بناى ساختمان اين زيارتگاه از آثار قبل از صفويه باشد، اما اکنون اثرى از گذشت زمان بر چهره آن مشاهده نمى‌شود و در آن عمليات تجديد بنا صورت مى‌گيرد. اين بنا مدفن مبرقع فرزند امام جواد (ع) است.

چهل اختران

تاريخ بناى اين بقعه را سال ۹۵۰ هـ.ق آمده است. بانى آن شاه تهماسب صفوى و اسم معمار هنرمندش استاد سلطان قمي از مشاهير معمارى دورهٔ صفويه به شمار مى‌رود. نام اين استاد در زيارتگاه ضبط شده است. در سال ۹۵۳ هـ.ق به دستورشاه تهماسب صفوى سقفى بسيار مرتفع از آجر بر اين بقعه زده شد. در اين مکان قبور جمعى از سادات و امامزادگان از جمله فرزندان و اولاد امام موسى مبرقع (ع) جاى دارد. مى‌گويند در اين بقعه چهل زن، چهل مرد و بيست و پنج کودک، در مجموع صد و پنج نفر، دفن شده‌اند.

امامزاده زيد (ع)

بناى اين امامزاده عمارتى است که گنبدى کوچک از آجر به شکل کلاهخود بر فراز آن به چشم مى‌خورد و به سدهٔ نهم هـ.ق تعلق دارد. اين مکان مدفن يکى از نوادگان امام زين‌العابدين (ع) است.

ديگر امامزاده‌هاى استان قم

امامزاده ابراهيم در بخش کهک در روستاى سيرو، امامزاده فاضل از بناهاى قاجاريه در روستاى بيدهند بخش کهک، بقعه حليمه خاتون در روستاى دستگرد بخش کهک از دورهٔ صفويه، بقعه متبرکه سکينه خاتون يکى از نوادگان امام کاظم (ع) که از سال‌هاى آغازين دورهٔ صفويه در بخش مرکزى روستاى زالون‌آباد به جاى مانده است، بناى شاهزاده مهدى غايب از دورهٔ صفويه در بخش خلجستان روستاى کاسوا، بناى امامزاده عاقب متعلق به دورهٔ قاجاريه در بخش خلجستان روستاى بنابر، شاهزاده ابوطالب از بناهاى دورهٔ صفويه در بخش خلجستان روستاى نويس، شاهزاده احمدبن على متعلق به سدهٔ نهم هـ.ق در بخش خلجستان روستاى کاسوا، بقعه علمدار احتمالاً از سده‌هاى پنجم و ششم هـ.ق در روستاى کياب بخش خلجستان، بقعه سلطان محمود از دورهٔ صفويه در بخش کهک در روستاى صرم و نيز مقبره شيخ اباصلت در محله مسجد جامع قم از دورهٔ صفويه، آرامگاه شاهزاده احمدبن محمد حنيفه از آثار سده‌هاى هشتم تا دهم هـ.ق در کنار امامزاده شاه سيدعلى قم، امامزاده ابوالعباس احمد (ع) مجاور در بهشت قم از آثار سدهٔ هشتم هـ.ق، امامزاده شاهزاده احمد و على حارث در خاکفرج، امامزداه شاهزاده جعفر غريب مدفن يکى از نوادگان حضرت امام کاظم (ع) در شرق شهر قم، چهار امامزاده از دورهٔ قاجارى در کنار مسجد جامع و گورستان قديمى شهر کهک و ...