در ژوئن ۱۹۹۵ آمريکا وسايل و قطعات نيروى هوائى پاکستان را که براى تعمير و بازسازى به آن کشور ارسال شده بود، به اسلام‌آباد بازگرداند. ارزش اين وسايل پانزده ميليون دلار بود ولى تنها حدود شش ميليون دلار آن بازسازى شده و بقيه به همان صورت اوليه باز گرداند، شد.


در ۳ ژوئن سناتور شفقت محمود فرستاده ويژه دولت بى‌نظير براى انجام مذاکره پيرامون سرنوشت هواپيماهاى جنگنده اف- ۱۶ و شرايط دشوار زندگى اکثريت جمعيت مسلمانان کشمير به آمريکا رفت. پاکستان چند سال پيش ۶۵۸ ميليون دلار بابت خريد ۲۸ فروند جت اف-۶ به آمريکا پرداخته است، ولى آمريکا اين هواپيماها را به پاکستان نداد. در همين ماه دولت پاکستان اظهارات سخنگوئى وزارت خارجه آمريکا مبنى بر گفتگوى دولت با جناح مخالفت را دخالت در امور داخلى پاکستان اعلام کرد.


در اواسط ژوئيه آمريکا و پاکستان به مدت يک ماه مانور نظامى مشترک در مناطق از ايالت پنجاب برگزار نمودند. هدف از برگزارى اين مانورها قابليت‌هاى نظامى نيروهاى پاکستان و آموزشى فنى و تکنولوژيکى جنگى و استفاده از تجربيات طرفين اعلام شد.


در اواخر اوت ۱۹۹۵ مقامات پاکستان و آمريکا براى همکارى‌هاى اطلاعاتى بيشتر ميان دو کشور به توافق رسيدند و علام کردند دفتر اطلاعاتى آمريکا در کراچى و دفتر اطلاعاتى پاکستان در آمريکا به زودى افتتاح مى‌شود. پاکستان اعلام کرد که مانور مشترک هوائى با آمريکا انجام مى‌دهد. سناى آمريکا در سپتامبر ۹۵ کاهش تحريم‌هاى تسليحاتى عليه پاکستان شد.


در ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ در جلسه کميته مشترک مجلس نمايندگان و سناى آمريکا قانون براوان به تصويب رسيد. اين قانون به دولت آمريکا اجازه مى‌داد معادل ۳۶۸ ميليون دلار سلاح را که از پنج سال بيش از تحويل آنها به پاکستان خوددارى شده بود به اسلام‌آباد ارسال شود. مقامات پاکستان تصويب اين قانون را پيروزى بزرگ سياسى براى خود محسوب کردند.


در نيمه آوريل ۱۹۹۶ دولت آمريکا براى نخستين بار پس از ۵ سال ارسال تجهيزات نظامى به پاکستان را از سر گرفت. اين تجهيزات به ارزش کلى ۳۶۸ ميليون دلار بود.


در آوريل ۱۹۹۶ دولت آمريکا در پى اصلاحيه براوناعلام کرد که اين کشور سه فروند هواپيماى شناسائى پى - ۳.سياوريون، موشک‌هاى ضد کشتى هارپون، موشک اندازهاى تا، توپ‌هاى کورش، راکت و قطعات يدکى تجهيزات نظامى به پاکستان تحويل خواهد داد. ارزش اين محموله اسلحه به ۳۶۸ ميليون دلار مى‌رسد. سخنگوى پنتاگون بر محمود بودن اين تصميم تأکيد کرد و گفت اين تصميم شامل فروش سلاح‌هاى تازه‌اى نيست و لغو تحريم براى اين تجهيزات به معناى از سر گيرى تأمين اسلحه پاکستان از سوى آمريکا نيست. اصلاحيه براون به نامهنگ براوان سناتور جمهورى‌خواه ايالت کلرادوناميده شده، در سپتامبر ۱۹۹۵ مورد تصويب سناى آمريکا قرار گرفت. اين تصميم آمريکا جنبه نمادين مهمى دارد، زيرا پس از پنج سال آمريکا اقدام به تحويل اسلحه به پاکستان مى‌کند.


هنوز در روابط آمريکا و پاکستان مسئله تحويل ۲۸ فروند هواپيماى اف-۱۶ که بهاءِ آن پيش از سال ۱۹۹۰ پرداخت شده بود، لاينحل مانده بود. در اين ديدار بوتر در آوريل ۱۹۹۵ از آمريکا کلينتون رئيس جمهور آمريکا به بى‌نظير بوتر اطمينان داد که همه توان خود را براى بازپرداخت بهاءِ اين هواپيماها به پاکستان به‌کار گيرد. پاکستان ۶۵۸ ميليون دلار براى هواپيماها پرداخت کرده است. خانم دکتر مليحه لودهى سفير پاکستان در آمريکا در اواخر آوريل ۱۹۹۶ جنگنده‌هاى اف-۱۶ به کشور ثالثى وجوه حاصله را به پاکستان باز گرداند.


در اوت ۱۹۹۶ پاکستان و آمريکا مانورهاى نظامى مشترک در نقاط مختلف ايالت‌هاى پنجاب و سرحد داشتند. در فوريه و مه نيز دو کشور مانورهاى مشترکى داشتند. هيئت‌هاى نظامى پاکستان و آمريکا در ۲۰ اکتبر مذاکرات خود را قالب اجلاس گروه مشورتى نظامى دربارهٔ مسائل امنيتى منطقه و همکارى‌هاى دوجانبه انجام دادند. در اين مذاکرات معاونان وزراء دفاع دو کشور به همراه چندين فرمانده و افسر نظامى عالى‌رتبه از ارتش پاکستان و پنتاگون شرکت داشتند. دستور کار اجلاس شامل روابط دوجانبه، دفاعي، تبادل اطلاعات در زمينه امور امنيتى منطقه، برنامه‌ريزى مانورهاى مشترک آموزش‌ها نظامى است. اين گروه مشورتى نظامى در سال تشکيل شد. پس از پنج سال فقه اين دومين اجلاس گروه مشورتى دو کشور بوده است. اولين جلسه در سال ۱۹۹۵ در واشنگتن برگزار شد.


در پايان گفتگوهاى هيئت‌هاى نظامى آمريکا و پاکستان در اسلام‌آباد، اعلام شد که دو کشور توافق کردند که براساس متمم براونروند تحويل تجهيزات خريدارى شده اسلام‌آباد از واشنگتن تا ۳۱ دسامبر به پايان برسد. با اين وجود در مورد تحويل ۲۸ فروند هواپيماى اف-۱۶ و يا استرداد وجود دريافتى بابت به ميزان ۶۳۸ ميليون دلار توافقى صورت نگرفت.


وزير خارجه گوهرايوب خان با مادلين آلبرايت وزير خارجه آمريکا در ۲ اکتبر ۱۹۹۷ در مورد مسائل هند و پاکستان و قرارداد منع آزمايشات هسته‌اى گفتگو کرد. وزير خارجه آمريکا نيز در تاريخ ۱۶ نوامبر همان سال پاکستان ديدار داشت. ژنرال جهانگير کرامت رئيس ستاد ارتش در ۱۳ مارس ۱۹۹۸ با توماس پيکرنيگ، سندى‌برگر مشاور امنيت ملى کلينتون، ويليام کوهن وزير دفاع و مادلين آلبرايت وزير امورخارجه در آمريکا ملاقات کرد در اين مذاکرات در مورد حل مسائل دو جانبه به‌خصوص اعاده وجود پرداختى مربوط به جنگنده‌هاى اف-۱۶ به پاکستان بحث و گفتگو به عمل آمد.


به‌دنبال آزمايش اتمى هند، در ۲۱ ۱۹۸۸ آمريکا اعلام کرد که در پى مشورت‌هائى با پاکستان در مورد نگرانى‌هاى امنيتى اين کشور در رابطه با وضعيت اخير است. کلينتون در ۲۲ مِه در سخنرانى‌ خود از پاکستان خواست که به مسابقه‌ هسته‌اى با هند نپيوندد. کلينتون چندين بار در اين زمينه با نوز شريف تلقى صحبت کرد و سعى نمود پاکستان را از انجام آزمايش هسته‌اى باز دارد. اما به‌دنبال آزمايش هسته‌اى پاکستان آمريکا تحريم‌هائى را به اين کشور تحميل نمود و با انجام يک سلسله از اقدامات در صدد برآمد که گفتگو بين هند و پاکستان براى حل مسائل دو کشور از سرگرفته شود. براى بحث در اين زمينه‌ها شمشاد احمد خان در ۳۰ ژوئن به آمريکا سفر نمود.