سابقه تاريخى تشکيل جمعيت

اولين دسته از انسان‌هائى که در ايسلند سکنى گزيدند گروهى از راهبان ايرلندى بودند که در قرن هشتم ميلادى وارد اين کشور شدند که البته در تاريخ ايسلند نام بردن از آنان به‌عنوان ساکنين اصلى اين کشور مرسوم نمى‌باشد. در اواخر قرن نهم ميلادى (اواسط دهه ۸۷۰) با ورود قومى به نام نورسمن (Norsemen) از غرب نروژ به ايسلند، راهبان ايرلندى مجبور به ترک اين جزيره شدند و جاى خود را به ساکنين نروژى اين جزيره پهناور مى‌دهند.


جمعيت، ترکيب و پراکندگى آن

براساس سر‌‌‌‌‌‌شمارى انجام شده در ماه ژوئيه ۱۹۹۶، جمعيت ايسلند در پايان ماه ژوئن همين سال، برابر با ۲۷۰،۲۹۲ نفر بوده است که از اين تعداد ۱۳۶،۷۰۰ نفر مرد و بقيه زن مى‌باشند. جمعيت شهر نشينى ايسلند براساس اين آمار بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر گرديده و بقيه جمعيت اين کشور نيز در نواحى روستايى زندگى مى‌کنند.


از لحاظ پراکندگى جمعيت، ايسلند يکى از کشورهائى محسوب مى‌شود که درصد پراکندگى جمعيت در آن در حد بسيار پائينى قرار دارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوى دانشگاه ريکياويک در اوايل سال ۱۹۹۶، ميانگين تراکم جمعيت در ايسلند ۳/۲ نفر در هر کيلومتر مربع مى‌باشد و از آنجا که تقريباً نيمى از جمعيت اين کشور در ريکياويک که داراى وسعتى معادل ۵۰ کيلومتر مربع مى‌باشد زندگى مى‌کنند، بنابراين ميانگين تراکم جمعيت در ديگر نقاط کشور کمتر از يک نفر در هر کيلومتر مربع مى‌باشد.

نرخ رشد جمعيت

نرخ رشد جمعيت در ايسلند از خيلى از ديگر کشورهاى اروپايى بالاتر مى‌باشد که البته کمى جمعيت ايسلند مانع از چشم‌گير بودن نرخ رشد جمعيت اين کشور مى‌گردد.


از سوى ديگر نرخ مرگ و مير در ايسلند طى دهه‌هاى اخير به ميزان قابل توجهى کاهش يافته و امروزه اين کشور داراى يکى از پايين‌ترين نرخ‌هاى مرگ و مير در بين کشورهاى جهان مى‌باشد. نرخ مرگ و مير در فاصله دهه‌هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بين ۶ تا ۷ نفر در هر هزار نفر بوده است. متوسط طول عمر در ايسلند نيز در طى سال‌هاى گذشته افزايش پيدا کرده و بر اساس آمار سال ۹۴-۱۹۹۳ متوسط سن زنان در ايسلند برابر با ۸۰ سال و متوسط سن مردان در اين کشور برابر با ۷۴ سال بوده است. اين رقم در طى دهه‌هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به‌ترتيب برابر با ۳۸ سال و ۳۲ سال بوده است.


براساس اولين سرشمارى رسمى در ايسلند جمعيت اين کشور درسال ۱۰۹۵ برابر با تقريباً ۴۵۰۰ نفر بوده است.جمعيت ايسلند در سال ۱۸۲۳ به بيش از ۵۰ هزار نفر بالغ گرديده و اين جمعيت در عرض ۱۰۲ سال يعنى در سال ۱۹۲۵ به دو برابر افزايش پيدا مى‌کند و به بيش از ۱۰۰ هزار نفر مى‌رسد. اين مقدار سپس در عرض ۴۲ سال مجدداً به دو برابر افزايش پيدا کرده و در سال ۱۹۶۷ از مرز ۲۰۰ هزار نفر مى‌گذرد.


جمعيت ايسلند بر اساس آمار منتشره در ماه ژانويه سال ۱۹۹۸، برابر با ۲۷۱،۸۳۰ نفر ذکر شده است که بر اساس اين آمار ۸۹ درصد از جمعيت در مناطق شهرى و حدود ۱۱ درصد از اين جمعيت در مناطق غير شهري، سکونت داشته‌اند.


بر اساس آخرين پيش‌بينى‌هاى انجام شده، جمعيت ايسلند در سال ۲۰۰۰ از مرز ۲۷۵ هزار نفر گذشته که اين رقم در سال ۲۰۲۰ به بيش از ۲۹۵ هزار بالغ خواهد گرديد.

جدول تغيير جمعيت ايسلند در فاصله سال‌هاى ۱۷۰۳ تا ۱۹۹۸

سال جمعيت به نفر سال جمعيت به نفر
۱۷۰۳ ۵۰،۳۵۸ ۱۹۳۰ ۱۰۸،۸۶۱
۱۷۵۱ ۴۸،۸۰۰ ۱۹۴۰ ۱۲۱،۴۷۴
۱۷۷۸ ۴۹،۹۰۰ ۱،۹۵۰ ۱۴۳،۹۷۳
۱۸۲۳ ۵۰،۱۰۰ ۱۹۶۰ ۱۷۷،۲۹۲
۱۸۵۰ ۵۹،۱۵۷ ۱۹۶۵ ۱۹۳،۷۵۸
۱۸۶۰ ۶۶،۹۸۷ ۱۹۷۰ ۲۰۴،۵۷۸
۱۸۷۰ ۶۹،۷۶۳ ۱۹۷۵ ۲۱۹،۰۳۳
۱۸۸۰ ۷۲،۴۴۵ ۱۹۸۰ ۲۲۹،۱۸۷
۱۸۹۰ ۷۰،۹۲۷ ۱۹۸۴ ۲۴۰،۴۴۳
۱۹۰۱ ۷۸،۴۷۰ ۱۹۹۰ ۲۵۵،۸۵۵
۱۹۱۰ ۸۵،۱۸۳ ۱،۹۹۶ ۲۷۰،۲۹۲
۱۹۲۰ ۹۴،۶۹۰ ۱۹۹۸ ۲۷۱،۸۳۰