فنلاند از کشورهاى توسعه يافته صنعتى و داراى اقتصاد بازار مى‌باشد. درآمد سرانه در فنلاند بيش از ۲۰۰۰۰ دلار مى‌باشد که رقم خيلى بالائى است. اين رقم گوياى سطح زندگى مادى و عالى فنلاندى‌ها مى‌باشد.