از مجموع مساحت اتريش حدود ۲۰درصد آن را زمين‌هاى قابل کشت کشاورزى و ۸/۲۸ درصد را باغات و مراتع تشکيل مى‌دهند.با آنکه به علّت افزايش فعاليّت در ساير بخش‌هاى اقتصادى هر روز از شمار کسانى که به امر کشاورزى اشتغال دارند و به‌خصوص کارگران کشاورزى کاسته مى‌شود ولى به علّت استفاده بيشتر و وسيعتر از وسايل ماشينى يا به عبارت ديگر توسعه کشاورزى صنعتى و تغيير در روش‌هاى کشاورزى خلل چندانى بر ميزان محصول کشور وارد نيامده است و ارزش و حجم محصولات کشاورزى سير صعودى را نشان مى‌دهد.


بخش کشاورزى در اتريش بر مبناء تشکيل شرکت‌هاى تعاونى و يا سهامى زراعى اداره مى‌شود و روى اين اصل از نظر تعاون اتريش يکى از کشورهاى نمونه اروپا است.


توليدات عمده کشاورزى و دام‌پرورى اتريش عبارت است از: گندم، جو، ذرت، چاودار، جو دوسر، سيب‌زميني، چغندر قند، سيب، گلابي، گيلاس، کشمش بى‌دانه، شير، کره، پنير، تخم‌مرغ، گوشت گاو، گوشت گوساله و گوشت ماکيان.شايان ذکر است که اتريش در بسيارى از محصولات خودکفا بوده و در بعضى چون گندم و شکر با مازاد توليد مواجه است که آن را به خارج صادر مى‌کند و کمبود برخى از محصولات کشاورزى را که به علّت گرايش کمتر مردم به کشت و زرع که در اثر افزايش درآمد عمومى به‌‌وجود آمده از خارج از کشور تأمين مى‌نمايد.


اتريش علاوه بر فعاليّت در بخش کشاورزي، در دام‌پرورى و جنگل‌دارى نيز فعاليّت دارد و از جمله کشورهايى است که در توليد مواد پروتئينى و لبنى پيشرفت زيادى نموده و مى‌تواند مقدار قابل توجهى از نيازهاى داخلى را تأمين نموده و صادراتى نيز به خارج داشته باشد (جداول مربوطه). علاوه بر محصولات فوق اتريش در توليد عسل هم فعاليّت مى‌نمايد و ميزان عسل توليد شده در اين کشور ۴۴،۰۰۰ تن در سال ۱۹۸۴ ميلادى بوده است.يکى ديگر از فاکتورهاى مهم بخش کشاورزى اتريش را جنگل‌دارى تشکيل مى‌دهد که از منابع درآمدى مهم براى قشر کشاورز محسوب مى‌شود. هم‌اکنون جنگل‌هاى اتريش نزديک به ۷/۳ ميليون هکتار بوده که بالغ بر ۲/۴۴ درصد از مناطق قابل کشت و صنعت را پوشانده است. از مقدار جنگل‌هاى اتريش ۴/۷۵ درصد را جنگل‌هاى کاج، ۳/۲۰ درصد را درختان برگ‌دار جنگلى و بقيه را درختان بوته‌اى و غيرقابل استفاده تشکيل مى‌دهند. بايد گفت که به عکس کارگاه‌هاى کشاورزى که متعلق به بخش خصوصى است، صنعت جنگل‌دارى در اتريش در اختيار دولت، کليساها و شهردارى است. ميزان چوب حاصله از قطع درختان مختلف در سال ۱۹۸۹ ميلادى حدود ۸۲۲/۱۳ ميليون متر مکعب بوده است که ۴۴۲ ميليون مترمکعب آن را درختان چوب کاج (چوب سفيد) پوشانده است.