صادرات و واردات

واردات کشور اتريش، طى ۲۱ سال، افزايش بسيارى داشته به‌طورى که به ۷ برابر سال ۱۹۷۰ ميلادى رسيده است، ضمن آنکه به همان نسبت صادرات نيز فزونى داشته و نسبت به سال ياد شده شش برابر و نيم افزايش پيدا کرده است. واردات اين کشور در سال ۱۹۹۱ ميلادى بالغ بر ۵۹۲ ميليارد شلينگ بوده که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزايش يافته است. صادرات اتريش ۴۷۹ ميليارد شلينگ را در سال ياد شده نشان مى‌دهد که افزايش آن نسبت به سال قبل ۳ درصد بوده است. در همين سال به‌رغم افزايش تقاضا در خارج، بى‌رونقى فعاليّت‌هاى تجارى در آمريکا و اروپاى غربي، ميزان صادرات اتريش را به برخى از کشورهاى غربى نظير ايالات متحده، ايتاليا و کشورهاى عضو افتا کاهش داده است و با وجود آنکه کشور آلمان موضع خود را به عنوان بزرگترين شريک تجارى اتريش در بين اعضاء بازار مشترک حفظ نموده، ولى در عمل تحرّک قابل ملاحظه‌اى در روابط تجارى اين دو ملاحظه نشده است. در چارچوب صادرات به کشورهاى بازار مشترک اروپا، هرچند رشدى مثبت به ثبت رسيده است اما فقط صادرات به کشور هلند ۱۱ درصد ترقى داشته است. صادرات به کشورهاى عضو اوپک همچنان در حالت رکود قرار دارد. صادرات به کشورهاى در حال توسعه حرکت فزاينده‌اى (۸ درصد) داشته است که از اين ميان کشور تايلند را به واسطهٔ افزايش اقتصادى آن مى‌توان نام برد.

جدول صادرات و واردات کشور اتريش در فاصله سال‌هاى ۱۹۹۱-۱۹۷۰ و درصد افزايش فواصل ۵ ساله

سال واردات افزايش نسبت به سال‌هاى قبل صادرات افزايش نسبت به سال‌هاى قبل
۱۹۷۰ ۹۲،۲۶۶ - ۷۳،۲۷۱ -
۱۹۷۶ ۲۰۶،۰۰۰ ۱۲۳% ۱۵۲،۰۰۰ ۱۰۸%
۱۹۸۰ ۳۳۵،۰۰۰ ۶۳% ۲۵۲،۰۰۰ ۶۶%
۱۹۸۵ ۴۳۱،۰۰۰ ۲۸% ۳۵۴،۰۰۰ ۴۰%
۱۹۹۰ ۵۵۶،۲۰۰ ۲۹% ۴۶۶،۱۰۰ ۳۱%
۱۹۹۱ ۵۹۱،۹۰۰ ۶% ۴۷۹،۰۰۰ ۳%


در نيمه اول سال ۱۹۹۱ ميلادي، ميزان صادرات اتريش به کشورهاى شرقى اروپا از جمله مجارستان، چک‌اسلواکى و لهستان در مقايسه با زمان مشابه سال قبل افزايش داشته است. بحران يوگسلاوى تا کنون تأثير چندانى بر رشد اقتصادى اتريش نداشته است، اگرچه در نيمه اول سال ياد شده صادرات به اين کشور ۷/۱۳ درصد کاهش يافت و پيش‌بينى مى‌شود که اين روند ادامه پيدا کند ولى چون فقط يک درصد از کل صادرات اتريش را به خود اختصاص مى‌دهد اثر زيادى نخواهد داشت .

جدول درصد تغييرات واردات و صادرات کشور اتريش با شرکاء تجارى در سال ۱۹۹۱ نسبت به سال قبل

کشورها و شرکاء تجاري واردات صادرات
بازار مشترک ۵/۵+ ۵+
آلمان ۴/۱+ ۹/۹+
ايتاليا ۵/۷+ ۵/۲-
فرانسه ۶/۸+ ۴/۸-
انگلستان ۱۴+ ۵/۷-
افتا ۲/۳+ ۸/۱-
سوئيس ۴/۲+ ۵/۸-
شرق اروپا ۷/۵+ ۱۴/۱+
شوروي ۱/۲+ ۶/۲-
اروپاى شرقي ۹/۸ ۱۹/۸+
يوگسلاوي ۹/۸- ۱۴/۹-
آمريکا ۱۱/۵+ ۷/۳-
اوپک ۳۲/۸ ۰/۵+
ساير کشورهاى در حال توسعه ۱۵+ ۸+


از نظر نوع تبادلات تجارى خارجي، کالاهاى نيمه ساخته و کاربرد در بخش‌هاى البسه و روشنايى و مبلمان، حد متوسط به بالاى محصولات صادراتى اتريش را تشکيل داده‌اند. در حالى که صادرات محصولات فلزى کاربر از جمله فولاد کاهش نشان داده است. ماشين‌آلات و اتومبيل و محصولات شيميايى رشد متوسطى داشته‌اند ولى چوب و کاغذ و تخته کاهش صادراتى غيرمنتظره‌اى را در بر داشته‌اند.


محصولات وارداتى اتريش در سال ۱۹۹۱ ميلادي، بيشتر ماشين‌آلات، اتومبيل‌هاى حمل و نقل و محصولات مصرفى بوده است واردات مواد سوختى و انرژى‌زا افزايش نشان داده است.

بازرگانى ترانزيت -عبورى

اتريش به علّت قرار گرفتن در دايره اروپاى غربي، مرکزي، شمالى و شرقى به عنوان پل ارتباطى کشورهاى مختلف اروپا در بازرگانى با شرق اروپا مى‌باشد، بدين جهت بازرگانى ترانزيت اين کشور سهم مهمى در توسعه اقتصادى و بازرگانى اتريش ايفاء مى‌کند.


امور مربوط به ترانزيت اين کشور از عصر امپراتورى اتريش - مجارستان نيز مورد توجه بوده و بسيارى از مؤسسات بازرگانى اين کشور از قرن هفدهم به بعد در مناطق مختلف جهان فعّال بوده‌اند. پس از جنگ جهانى دوم، با اتخاذ سياسيت بيطرفى هميشگي، بازرگانى خارجى اتريش به‌ويژه بازرگانى ترانزيت بسيار رونق گرفت و هم‌اکنون وين به‌عنوان يک شهر بين‌المللى و متروپل بازرگانى با شرق به‌خصوص با کشورهاى اروپاى شرقى درآمده است و اکثر شرکت‌هايى که خواهان تجارت با کشورهاى اروپاى شرقى مى‌باشند دفاتر خود را در وين داير نموده‌اند. حدود ۸۰ درصد از بازرگانى کشورهاى غربى با کشورهاى اروپاى شرقى از طريق دفاتر بازرگانى فعّال در وين انجام مى‌گيرد. حجم حمل و نقل کالا که توسط وسايل حمل و نقل زميني، هوايى و دريايى انجام مى‌گيرد در جدول مربوطه آمده است.

جدول حمل و نقل ترانزيت (عبوري) اتريش برحسب وسايل حمل و نقل طى سال‌هاى ۱۹۹۱-۱۹۸۸ ميلادى

وسيله حمل و نقل ترانزيت کالا (هزار تن)
۱۹۸۸ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
خط آهن ۹۳۴۸ ۱۱۱۵۵ ۱۱۵۳۵
جاده ۲۲۸۴۹ ۲۰۰۸۷ ۲۰۰۷۹
کشتي ۱۲۴۹ ۱۳۴۰ ۱۲۷۳
لوله ۲۷۸۱۹ ۴۰۲۴۸ ۴۱۱۳۵
هواپيما ۱۵ ۱۵ ۱۱