نيازهاى اوليه

سن

- متولدين ۱۱/۱۰/۶۹ به بالا در گروه نونهالان قرار مى‌گيرند.

- متولدين ۱۱/۱۰/۶۶ به بالا در گروه نوجوانان قرار مى‌گيرند.

- متولدين ۱۱/۱۰/۶۳ به بالا در گروه جوانان قرار مى‌گيرند.

- متولدين ۱۱/۱۰/۶۰ به بالا در گروه اميد قرار مى‌گيرند.

- از اين گروه سنى به بالا در گروه بزرگسالان جاى دارند.

زمان شروع تنيس روى ميز

سؤالى که اغلب مطرح مى‌شود اين است که، از چه سنى مى‌توان بازى تنيس روى ميز را آغاز کرد؟ جواب آن واقعاً ساده است. شما مى‌توانيد از سن ۷ سالگى ورزش تنيس روى ميز را شروع کنيد و تا ۷۰ يا ۸۰ سالگى و يا بيشتر به اين ورزش بپردازيد. شکل زير در مدارس کشور ما اين ورزش براى دانش‌آموزان در دوره‌هاى تحصيلى ابتدائي، راهنمائى و متوسطه در نظر گرفته شده و ادارهٔ کل تربيت بدنى وزارت آموزش و پرورش عهده‌دار برگزارى مسابقات سالانه‌ٔ آن در سطح کشور است. به‌علاوه، فدراسيون تنيس روى ميز هم مسابقات سراسرى اين رشته را در رده‌هاى مختلف سنى نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار مى‌کند. افرادى هم که بالاى ۴۰ سال سن دارند جزء پيش‌کسوتان محسوب مى‌شوند که مسابقات آنها در رده‌‌هاى سنى مختلف (۴۰ تا ۵۰ سال ـ ۵۰ تا ۶۰ سال ـ ۶۰ تا ۷۰ سال و ۷۰ تا ۸۰ سال و بيشتر) در سطح کشور و يا از سوى فدراسيون آسيائى و فدراسيون بين‌المللى تنيس روى ميز در سطح آسيا و جهان برگزار مى‌گردد. شکل زير.انوع مسابقه

- يک رقابت بين‌المللى مسابقه‌اى است که ممکن است از بازيکنان بيش از يک فدراسيون تشکيل شود.


- يک مسابقهٔ بين‌المللي مسابقه‌اى است که بين تيم‌هايى از فدراسيون‌هاى مختلف برگزار مى‌شود.


- يک تورنمنت آزاد مسابقه‌اى است که مشارکت در آن براى بازيکنان کليهٔ فدراسيون‌ها آزاد است.


- يک تورنمنت محدود مسابقه‌اى است که در آن محدوديت‌هايى غير از محدوديت سنى براى بازيکنان اعمال شود.


- يک تورنمنت دعوتي مسابقه‌اى است محدود، بين بازيکنان ويژه‌اى که شخصاً دعوت مى‌شوند.


قابليت اجرا

۱. به استثناى مواردى که در بند بعدى ذکر مى‌شود، قوانين تنيس روى ميز بايد در مورد مسابقات جهاني، قاره‌اي، المپيک و تورنمنت‌هاى آزاد اعمال شود مگر آنکه فدراسيون‌هاى شرکت‌کننده در مسابقات بين‌المللى با يکديگر به گونهٔ ديگرى به توافق برسند.


۲. شورا مى‌تواند به برگزارکنندگان تورنمنت‌هاى آزاد اختيار دهد تا قوانين تجربى را که قبلاً توسط کميتهٔ اجرايى مشخص بوده به تصويب برسانند.


۳. مقررات مربوط به مسابقات بين‌المللى در موارد زير اعمال خواهد شد:


- رقابت‌هاى جهانى و المپيک؛ مگر آنکه شورا به گونهٔ ديگرى تصويب کند و قبلاً فدراسيون‌هاى شرکت‌کننده را در جريان قرار دهد.


- رقابت‌هاى قاره‌اي؛ مگر آنکه فدراسيون قاره‌اى مربوطه، به گونهٔ ديگرى تصويب کند و قبلاً تمامى فدراسيون‌هاى شرکت‌کننده را در جريان قرار دهد.


- مسابقات قهرمانى بين‌المللى آزاد (۱۲-۷-۳)؛ مگر آنکه کميتهٔ اجرايى به گونهٔ ديگرى تصويب کند و براساس بند (د) مورد قبول شرکت‌کنندگان قرار گيرد.


- تورنمنت‌هاى آزاد؛ به جز مواردى که در بند بعدى ذکر شده است.


۴. در صورتى که يک تورنمنت آزاد با هيچ يک از اين مقررات مطابقت نداشته باشد، ماهيت و ميزان اختلاف بايد در فرم ثبت نام قيد شود. تکميل و ارائهٔ فرم ثبت نام به منزلهٔ پذيرش شرايط مسابقه و اختلافات فوق خواهد بود.


۵. قوانين و مقررات فوق براى اجرا در رقابت‌هاى بين‌المللى توصيه مى‌شود مشروط بر آنکه موارد مندرج در اساسنامه رعايت شود. تورنمنت‌هاى بين‌المللى محدود و دعوتى و رقابت‌هاى بين‌المللى شناخته شده‌اى که توسط هيأت‌هاى غيروابسته برگزار مى‌شوند نيز مى‌توانند براساس مقرراتى عمل کنند که مقامات برگزارکننده به تصويب رسانده‌اند.


۶. فرض بر آن است که قوانين و مقررات مربوط به مسابقات بين‌المللى اجرا مى‌شوند مگر آنکه در مورد تغييرات، قبلاً توافق شده و يا در قوانين منتشر شده مسابقات تصريح شده باشند.


۷. تفسير و توضيحات مشروح مقررات، شامل ويژگى‌هاى وسايل بايد در جزوه‌هاى فنى منتشره از سوى شورا و در کتابچهٔ مقامات و داوران مسابقات و تورنمنت‌ها درج شود.


شرايط بازى

- فضاى بازى نبايد کمتر از ۱۴ متر طول، ۷ متر عرض و ۵ متر ارتفاع داشته باشد.


- محوطهٔ بازى توسط دايره‌هايى به ارتفاع ۷۵ سانتى‌متر که همگى داراى رنگى تيره و مشابه خواهند بود احاطه مى‌شود به نحوى که محوطهٔ بازى را از محوطه‌هاى مجاور و تماشاچيان مجزا سازد.


- در مسابقات المپيک و جهاني، شدت نور در بالاى سطح بازى بايد يکنواخت بوده و ميزان آن حداقل ۱۰۰۰ لوکس باشد. ميزان شدت نور در ساير قسمت‌هاى محوطهٔ بازى حداقل ۵۰۰ لوکس خواهد بود. در ساير رقابت‌ها، شدت نور بايد يکنواخت بوده و ميزان آن حداقل ۶۰۰ لوکس در بالاى سطح بازى و حداقل ۴۰۰ لوکس در ساير قسمت‌هاى محوطهٔ بازى باشد. (۱ لوکس به اندازهٔ ۱ شمع روشنايى دارد و هر ۷-۶ شمع معادل يک لامپ ۶۰w است.)


- زمانى که ازت چندين ميز استفاده مى‌شود، بايد ميزان نور براى همهٔ آنها يکسان باشد، ميزان نور در سالن بازى نبايد از کمترين ميزان نور در محوطهٔ بيشتر باشد.


- چراغ روشنايى نبايد کمتر از ۵ متر از کف سالن ارتفاع داشته باشد.


- زمينهٔ سالن معمولاً به رنگ تيره است و نبايد داراى چراغ‌هاى بسيار نورانى باشد. آفتاب نيز به طور مستقيم نبايد از پنجره‌هاى بدون پردهٔ آن و يا از طريق روزنه‌هاى ديگر به داخل سالن وارد شود.


- کف سالن نبايد به رنگ روشن بوده يا نور را منعکس کند و سطح آن نبايد لغزنده باشد. همچنين روى کف سالن نبايد از آجر، سراميک، بتون يا سنگ پوشيده شده باشد. در مسابقات المپيک و جهاني، کف سالن بايد از جنس چوب و يا از نوع مواد مصنوعى قابل حمل که توسط فدراسيون بين‌المللى تنيس روى ميز به تصويب رسيده است مفروش باشد.

ميز

- اگر هنگام بازى، بدن و يا دستى که راکت دارد با ميز تماس پيدا کند اشکالى ندارد، ولى تماس دست آزاد با سطح ميز و يا تکان (جابه‌جائي) سطح ميز خطا است. (شکل‌هاى زير).- هنگام بازى، وارد شدن ضربه‌ٔ راکت به ميز و يا کشيده شدن آن روى ميز اشکالى ندارد.


- در بازى، اگر توپ از هر مسيرى روى سطح ميز حريف زده شود قابل قبول است ولى برخورد توپ با بدنهٔ ميز خطا است (شکل زير).