موارد منع قانونى

- در يک رويداد تيمي، بازيکنان مى‌توانند توسط هر فردى راهنمايى شوند.


- در يک رويداد انفرادي، بازيکن يا زوج، تنها مى‌تواند از شخصى که قبلاً به داور معرفى شده است راهنمايى شود مگر در مواقعى که بازيکنان يک زوج از دو فدراسيون مختلف بوده که در اين صورت هر يک مى‌توانند يک مربى داشته باشند. اگر يک فرد فاقد صلاحيت، اقدام به راهنمايى کردن نمايد داور يک کارت قرمز به وى نشان داده و او را محوطهٔ بازى خارج خواهد کرد.


- بازيکنان تنها مى‌توانند در طول وقفهٔ قانونى بين دو گيم يا توقف‌هاى مجازِ بازي، مورد راهنمايى قرار گيرند. آنها مجاز به راهنمايى شدن در انتهاى تمرين و پيش از آغاز مسابقه نيستند. در صورتى که هر يک از مقامات مسؤول در زمان ديگرى اقدام به توصيه کردن نمايد، داور بايد براى اخطار به وى کارت زرد نشان دهد و اين به معناى آن است که هرگونه راهنمايى بعدى او منجر به خارج شدن از محوطهٔ بازى خواهد بود.


- پس از دادن اخطار، اگر در همان مسابقهٔ تيمى يا انفرادي، فردى به طور غير قانونى اقدام به راهنمايى کردن نمايد، داور بايد کارت قرمز را نشان داده و وى را از محوطهٔ بازى اخراج کند، حتى اگر اين فرد در ابتدا اخطار نگرفته باشد.


- در يک مسابقهٔ تيمي، مربيِ اخراج شده تا پايان همان مسابقه حق بازگشت به محوطه را ندارد مگر در مواقعى که بايد بازى ديگرى انجام گيرد. در يک مسابقهٔ انفرادي، مربى اخراج شده تا پايان آن مسابقه حق بازگشت نخواهد داشت.


- اگر مربيِ اخراج شده از ترک کردن سالن امتناع ورزد و يا پيش از پايان مسابقه وارد محوطهٔ بازى شود داور بايد بازى را متوقف کرده و مراتب را به سرداور گزارش دهد.


- اين مقررات تنها مربوط به زمان بازى است و مانع بازيکن يا کاپيتان از درخواست بررسى مجدد قانونى يا مشاوره با يک مفسر يا نماينده فدراسيون در خصوص توضيح پيرامون تصميم هيأت‌ قضايى نخواهد شد.

سوء رفتار بازيکنان و مربيان

- بازيکنان و مربيان بايد از انجام رفتار سوئى که بر حريف اثر بگذارد و نيز موجب رنجش تماشاچيان شده و ورزش را به بدنامى بکشاند خوددارى کنند. اين سوء رفتارها عبارتند از: صحبت‌هاى توهين‌آميز، شکستن عمدى توپ و يا پرتاب عمدى توپ به خارج از محوطه بازي، لگد زدن به ميز يا ديواره‌ها، تعويض راکت بدون اطلاع داور و بى‌احترامى به مقامات مسابقه.


- اگر در هر زماني، بازيکن يا مربى اقدام به سوء رفتار جدى کند، داور بايد بازى را متوقف کرده و فوراً مراتب را به سرداور گزارش دهد. در مورد سوء رفتارهايى که از جديت کمترى برخوردارند، داور مى‌تواند، در نوبت اول، يک کارت زرد نشان داده و به خطاکار اخطار کند که در صورت تکرار هر نوع سوء رفتار بعدى جريمه خواهد شد.


- اگر بازيکنى که يکبار اخطار به او داده شده است در همان مسابقهٔ انفرادى يا تيمي، سوء رفتار از خود نشان دهد، داور بايد يک امتياز به حريف وى داده و اگر مجدداً سوء رفتار از او مشاهده شد، دو امتياز به حريف تعلق خواهد گرفت. هر بار يک کارت زرد و يک کارت قرمز باهم به او نشان داده مى‌شود.


- اگر بازيکنى به دليل سوء رفتار موجب شود سه امتياز جريمه در يک بازى انفرادى يا تيمى به حريف تعلق بگيرد و مجدداً بدرفتارى کند، داور بايد بازى را متوقف کرده و مراتب را فوراً به سرداور گزارش دهد.


- اگر بازيکنى در طول يک مسابقهٔ انفرادى يا تيمى براى دومين مرتبه بدون اطلاع به داور اقدام به تعويض راکت کند، داور بايد بازى را متوقف ساخته و مراتب را به سرداور گزارش دهد. سرداور نيز به نوبهٔ خود بازيکن را فاقد صلاحيت براى ادامهٔ بازى اعلام خواهد کرد.


- اخطار يا جريمه که به دليل خطاى بازيکن يک زوج دو نفره صورت گرفته است، به هر دو نفر آنها تعلق مى‌گيرد. اما در مسابقات انفرادى بعدى همان مسابقهٔ تيمي، اين اخطار به بازيکن غير خطاکار تعلق نمى‌گيرد. در آغاز مسابقهٔ دو نفره، زوج به بالاترين نوع اخطار يا جريمه‌اى که به هر بازيکن در همان مسابقهٔ تيمى تعلق مى‌گيرد محکوم مى‌شود.


- اگر مربى‌اى که يکبار به او اخطار داده شده است مجدداً در همان مسابقهٔ انفرادى يا تيمى مرتکب خطاى سوء رفتار شود، داور بايد يک کارت قرمز به او نشان داده و وى را تا پايان مسابقهٔ تيمى يا انفرادى از محوطهٔ بازى اخراج کند.


- سرداور مى‌تواند يک بازيکن را از شرکت در يک مسابقه يا رويداد يا کل رقابت به خاطر رفتار تهاجمى يا غير منصفانهٔ او، خواه توسط داور گزارش شده باشد يا خير، محروم کند. در اين صورت بايد يک کارت قرمز نشان دهد.


- اگر سرداور بازيکنى را از شرکت در دو بازى در مسابقهٔ تيمى يا انفرادى محروم کند وى به خودى خود آن رقابت انفرادى يا رويداد تيمى حذف خواهد شد.


- مواردى که شامل سوء رفتار بسيار حاد باشد بايد به فدراسيونِ بازيکنِ مربور نيز گزارش شود.

دوپينگ

- پيش از بازى و يا در جريان بازى در هيچ رقابتي، دوپينگ مجاز نخواهد بود.


- براساس اين مقررات، دوپينگ در واقع وارد شدن هر نوع مواد ممنوعه به داخل بدن است که هدف از اين کار بالا بردن کارآيى افراد مى‌باشد. فهرست اين نوع مواد ممنوعه در دبيرخانه موجود است.


- آزمايش‌هاى مربوط به مواد ممنوعه، تحت حوزهٔ قضايى فدراسيون بين‌المللى تنيس روى ميز در هر رقابت و يا در طول تمرينات مربوطه مطابقه قوانين کميتهٔ بين‌المللى المپيک اجرا خواهد شد.

چسب

- چسبى که براى چسباندن روکش‌هاى راکت استفاده مى‌شود نبايد داراى حلال‌هاى ممنوعه باشد. فهرستى از حلال‌هاى ممنوعه در دبيرخانه موجود است.


- آزمايش‌هاى مربوط به حلال‌هاى ممنوعه در مسابقات المپيک و جهانى و تورنمنت‌هاى تور آزاد PRO-TOUR انجام خواهد شد و بازيکنى که راکت وى داراى مواد فوق باشد صلاحيت شرکت در مسابقات را نخواهد داشت و مراتب به فدراسيون او گزارش خواهد شد.


- بايد يک محيط کاملاً تميز براى چسباندن رويهٔ راکت‌ها اختصاص داده شود و چسب‌هاى مايع نبايد در مکان ديگرى از محل بازى مورد استفاده قرار بگيرند.

نکات ايمنى

از آنجا که تنيس روى ميز، به‌دليل ماهيت و ويژگى‌هاى آن، ورزشى نيست که ورزشکاران آن مثل ورزش‌هاى ديگر (فوتبال، کشتى، بسکتبال، هندبال و...) درگيرى جسمانى رو در رو داشته باشند و ضمناً استفاده از وسايل و امکانات آن نيز مثل برخى از ورزش‌هاى ديگر (ژيمناسيک، اسکى، شنا و...) نياز به مربّى و مراقب ندارد، مخاطرات و صدمات جسمانى در اين ورزش ديده نمى‌شود و اگر هم ديده شود به‌علت ضعف جسمانى ورزشکاران، نرمش نکردن قبل از بازى و در نتيجه گرم نشدن بدن، نامناسب بودن کفشِ بازى و يا کف سالن است که توصيه مى‌شود در اين امر دقت لازم به‌عمل آيد. اما يک نوع آسيب‌ديدگى به‌نام تنيس البو (Tennis Elbow) که بين ورزشکاران رشتهٔ تنيس هم شايع است، بعضاً در بين ورزشکاران تنيس روى ميز ديده شده است که به‌علت اجراء غيرصحيح فنون فورهند بروز مى‌کند. ورزشکارى که دچار اين عارضه مى‌شود درد شديدى در ناحيهٔ آرنج دستِ بازى (دستى که راکت را مى‌گيرد) حس مى‌کند که براى معالجهٔ آن لازم است به پزشک متخصص مراجعه نمايد.


همچينن از آنجا که ثابت شده است چسب‌کارى رويه‌هاى راکت در ميزان سرعت توپ ورزشکاران مؤثر است، ورزشکاران بعد از چند مسابقه، و بعضاً هر مسابقه، رويه‌هاى راکت خود را از روى چوب جدا کرده، آن را چسب‌کارى مى‌کنند و دوباره مى‌چسبانند و به بازى مى‌پردازند. نظر به اينکه چسب‌هاى استاندارد و مورد تأييد فدراسيون جهانى تنيس روى ميز در کشور ما کمتر وجود دارد و ضمناً بسيار گران قيمت است، ورزشکاران غالباً از چسب‌هاى غيراستاندارد استفاده مى‌کنند که اينگونه چسب‌ها آثار سوئى بر دستگاه تنفس، قوهٔ بينائى و اعصاب دارد. توصيه مى‌شود حتى‌‌المقدور از اينگونه چسب‌ها استفاده نشود و در صورت استفاده، حتماً چسب‌کارى در فضاى آزاد انجام گيرد که ضرر کمترى براى بازيکنان داشته باشد.