> رسانه‌ها - نشریات هنری
آفتاب
فصلنامه طاووس
http://www.tavoosmag.com
مجله سینمایی فیلم
http://www.filminfo.net
ماهنامه هنر موسیقی
http://www.art-of-music.net/official/1191/index.asp