کسب مهارت گزارش‌نويسى علمى يا فني، با مطالعه و ممارست امکان‌پذير است. البته داشتن دانش و تجربه فني، لازم اما کافى نيست. فرد بايد بتواند از جمله در موارد زير مهارت لازم را بدست آورد:


- تشخيص صورت، نوع، کميت و محتواى گزارش


- جمع‌آوري، انتخاب، رده‌بندي، تحليل و تفسير داده‌ها


- داشتن دقت در مشاهده، مطالعه، آزمايش، بررسي، شنيدن و ...


- داشتن دقت، صراحت منطق‌مندى و انسجام در انديشيدن و نوشتن به هنگام توليد نوشتار


- انتقال ايده بطور کامل، دقيق، مناسب، روشن و صريح


- برقرارى ارتباط درست نوشتارى و استفاده درست از امکانات آن


- توليد گزارش براساس تجربه فردي، مشاهدات، داورى‌هاى منطقى و مستدل و مطالعات و بررسى‌ها


- دست‌يابى به جواب يا جواب‌هاى ممکن يک مشکل علمى يا فنى از طريق نتيجه‌گيرى درست


- ارزيابى نتايج بدست‌‌آمده


- آماده‌سازى گزارش جهت ارائه


افزودن بر اين مهارت‌ها، گزارش‌نويس بايد قبل از شروع به نوشتن، سؤالات اساسى زير را مطرح کرده، پاسخ روشن و درست هريک را بدست آورد:


- موضوع گزارش چيست؟


- هدف از تنظيم گزارش چيست؟


- چرا چنين گزارشى خواسته شده است؟


- چرا مرا مأمور نوشتن آن کرده‌اند؟


- در چه وضع زمانى نوشتن گزارش درخواست شده است؟


- چه کسانى ( کسانى ) آن را مى‌خوانند؟


- خواننده چه مى‌داند؟


- خواننده چه مى‌خواهد بداند؟


- من مى‌خواهم که خواننده چه بداند؟


- آيا بين پاسخ دو سؤال قبل تفاوت مهمى وجود دارد؟


- گزارش چگونه مورد استفاده قرار مى‌گيرد؟


- خوانندگان به چه پيش دانسته‌هايى براى درک گزارش نياز دارند؟


- چه جنبه‌هايى از گزارش براى گزارش‌گيرنده بيشتر اهميت دارد؟


و سؤالاتى از اين دست...


براى نوشتن گزارشى دقيق، صحيح، مستدل، منطقى و با قابليت اطمينان بالا، گزارش‌نويس بايد پاسخ اين سؤالات را به روشني، درستى و صادقانه بدست آورد.