يکى ديگر از نکات مهم در تغذيهٔ طبيعى مقدار غذاى مصرفى روزانه است تا تعادل بين انواع مختلف غذاها به حدى باشد که نيازهاى بدن را تأمين کند چه هر کدام از غذاهاى خام طبيعى در رفع قسمتى از نيازمندى‌هاى بدن به‌کار مى‌رود. غذائى که براى ايجاد گرما و توليد انرژى در بدن مصرف مى‌شود نمى‌توانند براى رفع ساير احتياجات بدن باشد و يا غذائى که داراى پروتئين زياد است ممکن است ويتامين و املاح معدنى کافى است نمى‌تواند براى ترميم سلول‌ها و ايجاد گرماى زياد در بدن کفايت کند در تعيين ارزش غذائى بايستى مواد مورد احتياج از قبيل مواد قندي، چربى پروتئيني، ويتامين‌ و املاح معدنى و غيره مصرف بشود تا غذاى مناسب با ترکيب و اندازه‌هاى معين به بدن برسد زيرا عدم رعايت رژيم حساب شده و متعادل سلامت انسان را به خطر مى‌اندازد و موجب زيان‌ها و خسارات جبران ناپذيرى مى‌گردد.


در اين مورد خود از تغذيهٔ غلط و نامناسب در بين اجتماعات فقير آگاه هستيد که به واسطهٔ فقر غذائى و يا کمبود مواد غذائى هر سال گروهى از مردم جهان به امراض گوناگون دچار شده و از بين مى‌روند. فوت ششصد ميليون نفرى که هم‌اکنون از آمار متوفقيات ساليانه در جهان به‌دست مى‌آيد بين ۳۰-۴۰ ميليون آن را ناشى از سوءتغذيه يا کمى غذا به حساب آمده که اکثر آنها به کشورهاى کم‌درآمد تعلق دارند .


گايتون مى‌نويسد:


نمونهٔ خاص از اين موضوع در رژيم بوميان آفريقائى ديده مى‌شود که با ذرت زندگى مى‌کنند پروتئين ذرت تقريباً فاقد تريپتوفان است و اين بدان معنى است که اين رژيم غذائى عملاً فاقد پروتئين است، در نتيچهٔ بوميان و به‌ويژه کودکان مبتلا به سندروم کمبود پروتئين موسوم به کواشيور کور مى‌شوند که علائم آن عبارت است از فقدان رشد، خواب‌آلودگي، تضعيف قواى دماغى و خيزهيپو پروتئينى . بنابراين تنظيم تغذيهٔ مناسب از جهت کميت و کيفيت و تعادل آن براى بدن لازم است و ما اشارهٔ مختصرى به هر يک از آنها مى‌کنيم به اميد اينکه خام‌گياه‌خواران به آن توجه کنيد و در مجموعهٔ غذاهاى خود آنها را منظور نمايند.