رومانى با توجه به مسائل تاريخى و ادعاهاى گذشته و يا به‌دليل تحولات جديد روابط سر و بعضاً توام با تشنج با بعضى از همسايگان خود داشته است.


رابطه با مولداوى

پس از فروپاشى شوروى کشور جديدى در همسايگى رومانى به نام مولداوى ظهور کرد. رومانى مولداوى را جزئى از خاک خود مى‌داند. اقداماتى که مولداوى جهت فاصله گرفتن از رومانى انجام داده از جمله الحاق به کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، اعلام زبان مولداويائى به‌عنوان زبان رسمى و تحکيم روابط با فدراسيون روسيه، روابط دو کشور را به سردى کشانده است. البته مقامات دو کشور تلاش کرده‌اند با تبادل هيأت‌هاى سياسى و اقتصادى رابطه خود را بهبود بخشند.

رابطه با اوکراين

اوکراين نيز بعد از فروپاشى شوروى به‌عنوان يک کشور همسايه رومانى مطرح گرديد. روابط اين دو کشور اگرچه در زمينه‌هاى سياسي، اقتصادى و فرهنگى در حد عادى ادامه دارد ولى موضوع جزيره مارها همچنان بر روابط دو کشور سايه افکنده است. جزيره کوچک و غيرمسکونى مارها با مساحت ۱۷ هکتار مربع در فاصله ۴۴ کيلومترى ساحل رومانى در درياى سياه قرار دارد. اين جزيره در دوره‌هاى تاريخى گذشته همواره متعلق به رومانى بوده است و اسناد تاريخى گوياى اين حقيقت است. در قرارداد ريبن تروپ - مولوتف و همچنين قرارداد صلح پاريس در سال ۱۹۴۷ که مرزهاى رومانى را پس از جنگ جهانى دوم مشخص ساخت ذکرى از جزيره مارها به‌ميان نيامده است ولى در پروتکل امضاء شده بين شوروى و رومانى در سال ۱۹۴۸ در مسکو، انضمام جزيره مارها به شوروى مورد تائيد قرار گرفته است.


آنچه موجب مطرح گرديدن مسأله جزيره مارها در روابط رومانى و اوکراين گرديده است به نظر مى‌رسد مسائل ذيل باشد:


- قرار داشتن اين جزيره در فاصله به سواحل رومانى و موقعيت استراتژيکى مشرف بر رود دانوب است. تأسيسات رادارى نصب شده روى اين جزيره عملاً به اوکراين اين امکان را مى‌دهد که کليه ترددها در سواحل رومانى و در رود دانوب و درياى سياه و هرگونه تحرکات موشک‌هاى بالستيکى در فضاى اين منطقه را تحت مراقبت و کنترل خود داشته باشد.


- روشن نشدن مسأله حاکميت و محدوده آب‌هاى سرزمينى رومانى و اوکراين در اين ناحيه، موضوع بهره‌بردارى از منابع نفت و گاز قابل توجه در فلات به‌خصوص مقابل دلتاى دانوب که عمليات تحقيقاتى و اکتشافى مقدماتى از طرف شرکت‌هاى نفتى غربى و عمدتاً آمريکائى در اين منطقه آغاز شده است را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

رابطه با مجارستان

از هنگام تحولات دسامبر ۱۹۸۹ روماني، موضوع اقليت مجارى مقيم ترانسيلوانيا بر روابط دو کشور سايه افکنده است. زيرا مجارستان در مورد اعطاءِ حقوق کامل به اقليت مجارى مقيم اين منطقه اصرار مى‌ورزد و طرف رومانيائى بر شناسائى رسمى مرزهاى موجود و عدم هرگونه ادعاى ارضى دو کشور عليه يکديگر تأکيد مى‌نمايد. حزب اتحاديه دمکراتيک مجارها در منطقه ترانسيلوانى به‌دنبال خودمختارى محلى در اين منطقه است. از طرفى حملات احزاب و مقامات رومانيائى به سياست‌هاى ضد ملى و جدائى طلبانه حزب اتحاديه دمکراتيک مجارها و عدم احترام به قانون اساسى و احتمال غير قانونى شدن آن باعث ايجاد سردى روابط دو کشور شده است. به‌دنبال تلاش‌هائى جهت حل اختلافات در اين زمينه، در سال ۱۹۹۴ کنوانسيون حمايت از اقليت‌هاى ملى توسط دو کشور به امضاء رسيد و ابراز اميدوارى شد که اين آغاز تفاهم بين طرفين در مورد حل مسأله اقليت‌ مجارى ترانسيلوانى باشد.


در تاريخ ۲۶/۶/۱۳۷۵ (۱۶ سپتامبر ۱۹۹۶) معاهده سياسى بين دو کشور به امضاء رسيد. طبق اين معاهده طرفين رد هرگونه ادعاى ارضى عليه يکديگر و همکارى و تشريک مساعى براى الحاق به ناتو، اتحاديه اروپا و ساختارهاى اروپا - آتلانتيک را مورد تأئيد قرار دادند. طرفين همچنين توافق کردند قرارداد آشتى تاريخى و مشارکت بين دو کشور و موافقت‌نامه روش اجرائى در مورد مسائل اقليت‌هاى ملى را مورد مذاکره قرار دهند.


روابط تجارى دو کشور کماکان ادامه دارد و مجارستان نهمين شريک تجارى رومانى است.

رابطه با يوگسلاوى

روابط رومانى و يوگسلاوى به‌طور سنتى همواره خوب بوده است. پس از شروع بحران در بالکان، رومانى اگرچه مکرراً اعلام نمود تحريم‌هاى شوراى امنيت عليه صربستان و مونته‌نگرو و همچنين تحريم‌هاى اعمال شده در دانوب را رعايت مى‌کند، ولى روابط دوستانه خود با بلگراد را نيز حفظ نمود. رومانى معتقد بود که به موازات اقدامات بين‌المللي، تلاش‌هاى منطقه‌اى از جانب کشورهاى همسايه يوگسلاوى نيز براى حل و فصل مناقشات موجود از طريق صلح‌آميز بايد به‌عمل آيد. با تصويب قطع‌نامه‌هاى شوراى امنيت مبنى بر تخفيف يا لغو تحريم عليه صربستان و مونته‌نگرو، رومانى بلافاصله روابط با اين کشور را در زمينه‌هائى که تحريم لغو شده بود مجدداً برقرار نمود.

رابطه با بلغارستان

روابط رومانى و بلغارستان با توجه به سابقه جنگ صربستان و اين کشور بر سر مقدوينه در سال ۱۹۱۳ که به شکست بلغارستان انجاميد و رومانى نيز با استفاده از فرصت‌ نواحى دوبرجا (جنوب دلتاى دانوب) را تصرف کرد و همچنين به علت روابط نزديک رومانى و صربستان، هيچگاه صميمانه نبوده است. در سال‌هاى اخير مقامات بلند پايه دو کشور ضمن انجام سفرهاى متعدد و انجام ملاقات‌هاى گوناگون تلاش نموده‌اند زمينه‌هاى بيشترى براى تفاهم بين دو کشور به‌وجود آورند.