تجارت خارجى رومانى در سال‌هاى اخير از رشد قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده است. طبق آمار منتشره توسط دولت رومانى صادرات اين کشور در سال‌هاى ۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ به‌ترتيب ۸۹۲/۴ ميليارد دلار، ۱۵۱/۶ ميليارد دلار و ۵۰۰/۷ ميليارد دلار بوده است که به‌ترتيب رشدى معدل ۱/۱۲ درصد، ۷/۲۵ درصد و ۹/۲۱ درصد داشته است. براى سال ۱۹۹۶ ميزان صادرات اين کشور ۴۰۰/۸ ميليارد دلار با رشدى معدل ۱۲ درصد پيش‌بينى شده است.


ميزان رشد صادرات رومانى به کشورهاى توسعه يافته را ۳/۵۵ درصد در سال ۱۹۹۴ به ۹/۶۰ درصد در سال ۱۹۹۵ افزايش يافته است. در زمينه صادرات، آلمان با ۹/۱۷ درصد در مقام اول قرار داشته و به‌دنبال آن ايتاليا (۳/۱۵ درصد)، فرانسه (۷/۵ درصد)، ترکيه و هلند در مقام‌هاى بعدى قرار دارند.


از ۵۰۰/۷ ميليارد دلار صادرات رومانى در سال ۱۹۹۵، ۴۰۰/۱ ميليارد دلار به کشورهاى در حال‌گذر به اقتصاد آزاد، ۳۰۰/۴ ميليارد دلار به کشورهاى پيشرفته و ۸۰۰/۱ ميليارد دلار به کشورهاى در حال توسعه صادر شده است. (The Farcast of Romania,s Economic Evolution For The Year 1996, Buchrest 1995)


مهمترين کالاهاى صادراتى رومانى عبارتند از:


توليدات معدني، توليدات شيمائي، منسوجات و توليدات چرم، مواد ساختماني، توليدات فلزى و توليدات صنعتى مبلمان و لوازم منزل، وسايل حمل و نقل به‌خصوص وسايل نقليه جاده‌اي، سبزيجات و غلات. جدول ذيل نوع و ميزان کالاهاى صادراتى رومانى را در سال‌هاى مختلف نشان مى‌دهد. (آمار به ميليون دلار مى‌باشد) - (Romania 1993 - 1996 Bucharest, MARCH, 1996)

جدول نوع و ميزان کالاهاى صادراتى رومانى را در سال‌هاى مختلف

نوع کالا ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
توليدات ماشينى ۱۰۷۴/۲ ۹۱۷/۲ ۹۸۱/۲ ۱۰۶۳/۵ ۱۱۸۵
منسوجات ۵۲۸/۲ ۹۷۹/۵ ۱۵۲۲/۹ ۱۹۳۲/۱ ۲۱۳۰
توليدات فلزى ۶۳۴/۵ ۹۵۹ ۱۰۶۵ ۱۳۹۲/۴ ۱۵۵۰
توليدات معدنى ۵۷۱/۷ ۵۷۳/۷ ۷۱۴/۳ ۷۲۴/۶ ۷۵۰
مواد غذائى ۲۸۹/۹ ۳۲۸/۷ ۳۹۷/۳ ۵۰۱ ۸۹۵
توليدات شيميائى ۵۰۵ ۴۲۵/۷ ۶۳۰/۳ ۸۹۹/۹ ۹۳۵
چوب و مبلمان ۵۳۲/۴ ۵۸۳/۱ ۶۹۲/۳ ۷۹۲/۶ ۹۲۰


واردات رومانى در سال‌هاى ۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و به‌ترتيب ۵۲۲/۶ ميليارد دلار، ۱۰۹/۷ ميليارد دلار و ۹۰۰/۸ ميليارد دلار بوده است که رشدى معدل ۲/۴ درصد، ۹ درصد و ۲/۲۵ درصد داشته است. براى سال ۱۹۹۶ ميزان واردات اين کشور ۳۰۰/۹ ميليارد با رشدى معادل ۵/۴ درصد پيش‌بينى شده است.


مهمترين کالاهاى وارداتى رومانى عبارتند از:


نفت، گاز طبيعي، برق، ذغال‌سنگ، موادغذائى شامل گندم، جو، برنج، شکر و ذرت مواد خام اوليه براى صنايع فلزى و مواد خام اوليه براى صنايع شيميائي.


در زمينه واردات نيز آلمان با ۲/۱۷ درصد در مقام اول قرار دارد و فدراسيون روسيه (۱۴ درصد)، ايتاليا (۵/۱۳ درصد)، فرانسه در مقام‌هاى بعدى جاى دارند.


جدول ذيل نوع و ميزان بعضى از کالاهاى وارداتى رومانى را نشان مى‌دهد (آمار به ميليون دلار مى‌باشد) - (Romania 1993 - 1996 Bucharest, March 1996)

جدول نوع و ميزان بعضى از کالاهاى وارداتى رومانى

نوع کالا ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
نفت، گاز، زغال‌سنگ ۲۰۲۵/۵ ۱۸۷۱/۹ ۱۹۰۶/۵ ۲۶۵۵/۶ ۲۶۳۰
مواد اوليه شيميائى ۵۹۱ ۷۱۶/۲ ۷۸۶/۸ ۱۱۷۲/۷ ۱۰۹۵
موادغذائى ۹۹۶/۸ ۹۶۶/۸ ۶۶۴/۲ ۸۲۱/۷ ۶۲۵
منسوجات ۶۰۴/۹ ۸۲۰/۷ ۱۰۲۶/۶ ۱۴۳۳/۴ ۱۴۷۰
توليدات فلزى ۲۷۴/۳ ۲۷۶/۸ ۳۵۱/۶ ۵۰۰/۸ ۵۰۰


توازن تجارى رومانى در سال‌هاى فوق‌‌الذکر منفى بوده و به‌ترتيب با کسرى ۶۳۰/۱ ميليارد دلار، ۹۵۸ ميليون دلار و ۴۰۰/۱ ميليارد دلار روبه‌رو بوده است. ميزان کسرى توازن تجارى براى سال ۱۹۹۶، ۹۰۰ ميليون دلار پيش‌بينى شده است. (The Farcast of Romania,s Economic Evolution For The Year 1996, Buchrest 1995)