زيتون

با توسعه اراضى قابل کشت و افزايش کاشت درختان زيتون برداشت زيتون ۶۹ هزار تن در سال ۱۹۷۰ به ۱۵۰ هزار تن در سال ۱۹۹۰ رسيده است. توليد سبزيجات به دليل پيشرفت وسايل آبيارى و روش‌هاى جديد توليد افزايش چشم‌گيرى داشته به‌‌ طورى که در سال ۱۹۷۰ توليد آن ۲۰۵ هزار تن و در سال ۱۹۹۰ به ۹۸۲ هزار تن برسد. در سال ۱۹۸۸ ليبى در اين زمينه به خودکفائى کامل رسيده است.

جنگل‌ها و نخلستان‌ها

با تلاش‌هائى که در زمينهٔ کاشت درخت خرما انجام گرفته است وضعيت بهترى جهت افزايش تعداد آن به وجود آمده است، به ‌طورى که هم اکنون به هفت ميليون نخله مى‌رسد و بيش از چهارصد صنف کارى در زمينهٔ بسته‌بندى فعاليت مى‌کنند، در جماهيرى ليبى سى نهال‌خانه با ظرفيت هفتاد ميليون نهال وجود دارد، و اداره جنگل‌دارى در قالب يازده پروژه بزرگ بر آنها نظارت دارد. دست‌آوردهاى مطرح شده به‌ وسيلهٔ دوازده آموزشکده کشاورزى با همکارى اداره تعاون و راهنمائى و آموزش کشاورزى به وجود آمده است. توليد نهال در سال ۱۹۷۰ از نيم ميليون به ۳۱ ميليون در سال ۱۹۹۰ رسيده و هم اکنون بيش از چهل ميليون درخت ميوه در اين کشور وجود دارد.

ثروت‌هاى حيوانى

دولت ليبى جهت افزايش توليد گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ اقدام به ايجاد و حفظ بيش از ده ميليون هکتار زمين به منظور چراگاه و مراتع دام‌ها نموده که از اين مقدار ۵۵۰ هزار بسته علوفه توليد مى‌شود. ميزان وسعت زمين‌هاى تحت پوشش به ۱۲،۰۲۹،۲۱۷ هکتار افزايش داده شده است و اين مقدار نشان دهندهٔ چهارده درصد از کل زمين‌هاى مراقبت شده مى‌باشد. در اين زمين‌ها تعدادى پروژه‌هاى زراعى جهت تربيت و پرورش دام ايجاد شده است و در اين راستا شش مجموعهٔ توليدى پرورش مرغ و گاو و ايجاد گرديده که به ترتيب ذيل مى‌باشد:


- مجتمع توليدى مرغ و گاو در الطوشه


- مجتمع توليدى مرغ و گاو در تاورغاء


- مجتمع توليدى مرغ و گاو در غوطه‌السلطان


- مجتمع توليدى مرغ و گاو در الهيره


- مجتمع توليدى طرابلس در توليد جوجه‌هاى گوشتى و مرغ‌هاى تخمى


- مجتمع توليدى بنغازى در توليد جوجه‌هاى گوشتى و مرغ‌هاى تخميجماهيرى ليبى در سال ۱۹۸۰ اقدام به تأسيس ۶۴ مجتمع دامپرورى جهت پرورش و نگهدارى گاو نمود که اينها در سال ۱۹۸۵ به ۹۲ مجتمع افزايش يافت که با ظرفيت کلى ۴۶ هزار رأس گاو و در سال در تهيه شير و گوشت فعاليت دارند. اين کشور توانسته با اصلاح نژاد گاوهاى شيرده و گوشتى تعداد آنها را به ۱۲۰ هزار رأس برساند.


توليد گوشت گاوى در سال ۱۹۷۰ در سال ۴۳ هزار تن بوده که در سال ۱۹۹۴ به بيش از ۱۵۰ هزار تن افزايش يافته است. توليد شير نيز از ۲۵ هزار تن در سال ۱۹۷۰ به ۲۵۶ هزار تن در سال ۱۹۹۵ رسيده است.


توليد گوشت گوسفندى به ۴۵ هزار تن در سال بالغ مى‌شود. با ايجاد پروژه‌هاى ويژه جهت تربيت شتر در مناطق مختلف ليبى توليد گوشت آن به ۲۲۵۰ تن در سال مى‌رسد. مراکز پرورش مرغ مادر با ظرفيت توليدى ۱۶۲ هزار تن احداث شده و مزارع ديگرى به منظور توليد تخم‌مرغ با ظرفيت ۳۴ هزار تن ايجاد گرديده است. تاکنون چهار کارخانهٔ جوجه‌کشى با ظرفيت سالانهٔ ۹/۱۵ ميليون جوجه چند روزه به وجود آمده است و مزارع احداث شده براى توليد تخم مرغ با ظرفيت ۱۱۳۴ ميليون تخم‌مرغ در سال ايجاد شده است، و سه مزرعه ديگر با شکل کامل‌ترى براى توليد ۵/۷ ميليون تخم‌مرغ و ۲۹۲۵ تُن گوشت در سال به وجود آمده است. علاوه بر اينها در سال ميلادى ۱۹۹۶ - ۱۹۹۷ ايجاد ده مزرعه مرغ‌دارى ديگر را به مناقصه بين‌المللى گذاشته است. در اين کشور ۱۶ کشتار گاه پيشرفته در مناطق مختلف جهت ذبح مرغ به وجود آمده است.


ليبى با اجراء برنامه‌هاى علمى براى کشاورزان در بخش توليد عسل و افزايش تعداد کندوداران تلاش نموده به‌ طورى که توليد عسل را از ۳۰ تُن در سال ۱۹۷۰ به ۶۴۲ تن در سال ۱۹۹۵ افزايش داده است.