موقعيت جغرافيايى

فنلاند با مساحت ۳۳۸۰۰۰ کيلومتر مربع در شمال اروپا روى طول جغرافيائى ۲۲ درجه تا ۳۲ درجه و عرض جغرافيائى ۶۰ درجه الى ۷۰ درجه قرار دارد. از بخش شمالى فنلاند، يعنى سرزمين لاپلند (Lapland) مدار شمالگان مى‌گذارد. اين منطقه حدود ۲۲۰۰ کيلومتر تا قطب شمال فاصله دارد.فنلاند که پنجمين کشور پهناور اروپا است از شرق با روسيه، از شمال با نروژ و از غرب با سوئد همسايه بوده، خليج بوتنى در غرب، خليج فنلاند در جنوب و درياى بالتيک در جنوب غربى آن قرار داشته و سبب مى‌شود تا اين کشور از مرز ساحلى ۱۱۰۰ کيلومترى برخوردار باشد.

آب‌هاى داخلى

درياچه‌ها در فنلاند از تعداد و وسعت زيادى برخوردار هستند. آب‌هاى داخلى در جنوب و مرکز کشور قرار دارند که از اين تعداد ۱۷ درياچه وسيع هر يک با وسعت بيش از ۲۰۰ کيلومتر مى‌باشد. بزرگ‌ترين درياچه فنلاند، سايماى کبير (Great Saimaa) نام دارد و داراى ۴۳۷۷ کيلومتر مربع مساحت بوده و طولانى‌ترين رودخانه فنلاند نيز کمى يوکي نام داشته و داراى ۴۸۳ کيلومتر طول مى‌باشد.


عوارض طبيعى

فنلاند سرزمين درياچه‌ها و جزاير مى‌باشد. علاوه بر تعداد درياچه‌ها که ذکر آن رفت؛ اين کشور داراى ۲۰۰۰۰ جزيره با وسعتى بيش از يک‌صد کيلومتر مربع است. بزرگ‌ترين جزيره داخل درياى فنلاند اُلند (Aland) نام دارد که داراى ۶۸۵ کيلومتر مربع مساحت بوده و بزرگ‌ترين جزيره داخل درياچه‌هاى فنلاند سوى سالو (Saavi salo) نام دارد که از ۱۶۳۵ کيلومتر مربع مساحت برخوردار است.فنلاند با فصول متغير داراى بهار، تابستان، پائيز و زمستان متفاوت از هم بوده، تابستان آن بسيار درخشنده و زمستان بسيار تاريک مى‌باشد. در لاپلند يعنى شمال فنلاند، به مدت دو ماه تمام در زمستان خورشيد طلوع نمى‌کند و به عکس در تابستان نيز به همين مدت غروب نمى‌کند.به طور کلى تابستان فنلاند، گرم و کوتاه و زمستان آن خيلى سرد و طولانى است که عبور آب‌هاى گرم گلف استريم تاحدى از سختى زمستان کاسته است. بنابر اين ميانگين دما در جنوب فنلاند سالانه ۵+ درجه و شمال آن ۵- درجه مى‌باشد.


از سوى ديگر، فنلاند سرزمين هموارى بوده که ارتفاعات آن اندک است. لايه سطحى زمين فنلاند از تخته سنگ تشکيل شده است. بلندترين قلّه فنلاند هالتي (Halti) نام دارد که تنها از ۱۳۲۸ متر ارتفاع برخوردار مى‌باشد. فنلاند يکى از کشورهاى جنگلى دنيا است که ۶۰ درصد خاک آن از جنگل‌هاى صنعتى پوشيده شده است که يکى از پايه‌هاى اقتصاد آن را تشکيل مى‌دهد. از سوى ديگر به دليل سرما و يخبندان طولانى فقط يک دهم از خاک فنلاند قابل کشاورزى است که بيشتر در جنوب و غرب اين کشور متمرکز مى‌باشد.

بنادر

فنلاند به دليل دارا بودن از سواحل آبى طولانى و اقتصاد صنعت و تجارت پايه، داراى بنادر متعدد و فعال مى‌باشد.


بنادر هلسينکي، تورکو، پوري، اُاولو، کوتکا و هانکو در اين کشور از اهميت زيادى برخوردار هستند که بيشتر صنايع مهم چوب و کاغذ، فلزات، کشتى‌سازى و شبکه‌هاى حمل و نقل فنلاند در آن قرار دارد.


شهرهاى مهم

شهرهاى مهم فنلاند در نواحى جنوب، جنوب غربى و شرقى و نيز در غرب آن قرار دارند. شهرهاى مهم فنلاند عبارت‌ هستند از:


هلسينکى (پايتخت)، تورکو (پايتخت قبلي)، تامپره، اُاولو، اسپو، لاهتي، يوواسکولا، کواپيو، کوتکا و پوري. شهر هلسينکى با ۵۰۰ هزار جمعيت بيشترين سکنه را داشته و به علت برپائى کنفرانس‌هاى بين‌المللى و اجلاس سران آمريکا و شوروى سابق از اهميت بين‌المللى برخوردار است. اجلاس کنفرانس امنيت و همکارى در اروپا براى اولين بار در اين شهر در ۱۹۷۵ برگزار گرديد.