جمهورى کرواسى به لحاظ جغرافيائى از موقعيت بسيار خوبى در حمل و نقل اروپا برخوردار است. خطوط ترانزيتى کرواسى دو خط مهم حمل و نقل اروپائى را به هم متصل مى‌کند. يکى خطى است که قسمت غرب و ميانه اروپا را با جنوب شرقى و خاور نزديک مربوط مى‌کند و ديگرى خط عرضى است که درياى بالتيک را از طريق دانوب (Podunavlje) با درياى آدرياتيک مربوط مى‌کند. اهميت اين راه‌ها به خصوص به خاطر ارزش اين ناحيه از نظر اقتصادى و توريستى است. اقتصاد کرواسى به خاطر همين وضعيت جغرافيائى و ارتباط با کشورهاى اروپائى ارزشى خاص پيدا کرده است.

جاده‌ها

شبکه راه‌هاى عمومى کرواسى در حدود ۲۷،۳۷۹ کيلومتر و راه‌هاى ارتباطى اصلى ۴،۷۸۸ کيلومتر است. ۳۷۵ کيلومتر اين شبکه بزرگراه و جاده‌هائى است که در آن مى‌توان با سرعت حرکت کرد. راه‌هاى ارتباطى اصلى درجه يک با امکانات تکنيکى ۴،۴۳۱ کيلومتر، منطقه‌اى ۷،۹۹۰ و ناحيه‌اى ۱۴،۶۰۱ کيلومتر مسافت دارد. نسبت راه‌ها به جمعيت کشور ۸۲/۵ کيلومتر براى هر هزار نفر است.راه‌هاى مهم اروپائى از طريق کرواسى عبور کرده يا به سواحل درياى آدرياتيک ختم مى‌شوند. وضعيت راه‌هاى داخلى کشور براى احتياجات واقعى کافى نيست. هم‌اکنون در نظر است که ۵۰۰ کيلومتر راه جديد با کيفيت بالا ايجاد شود تا بدين ترتيب سطح راه‌سازى در سال به ۱۰۰ کيلومتر برسد. در ارتباط با گسترش شبکه راه‌هاى کشورى در نظر است دو راه طولى که يکى از آنها دوناو - ساوا (Dunav-Sava) و ديگرى راه ساحلى (آدرياتيک) است با چهار راه موازى که اينها را به‌هم مرتبط مى‌کند، ساخته شود. مسير کريدور دوناور - ساوا عبارتند از: لوبليانا، زاگرب، اسلاونسکي، برود، ليپوواتس و ادامهٔ آن به سمت بلگراد، راه ساحلى (آدرياتيک) مسير زير را دنبال مى‌کند، تريست، رئيکا، زادار، اسپليت، دوبرونيک که در کنار ساحل ادامه خواهد يافت.


راه‌هاى موازى مسيرهاى بالا عبارتند از: از مرز مجارستان به سمت واراژدين و زاگرب از طريق گورسکى کوتار و شهر رئيکا به سمت ايسترا و تريست در ايتاليا. دومين راه موازى از مرز ارتيش، شتيل و ماريبور شروع شده از طريق زاگرب، اسپليت و زادار ادامه مى‌يابد. سومين راه موازى از مرز مجارستان شروع شده از طريق اوکوچان و بانيالوکا تا اسپليت ادامه مى‌يابد. چهارمين راه موازى از مرز مجارستان شروع شده از طريق اوسيک و سارايو به پلوچه مى‌رسد. بايد به راه‌هاى ياد شده، راه عمودى واراژدين - اوسيک را نيز اضافه کرد که نقش مهمى در ناحيه بودراوينا (Podravina) بازى مى‌کنند.

راه آهن

طول راه آهن کرواسى در حدود ۲۶۶۴ کيلومتر است، از اين مقدار ۲۴۵ کيلومتر به‌صورت دو خط و در ايستگاه‌هاى اصلى ۱۲۱۶ کيلومتر انشعابات اصلى را شامل مى‌شود. در حدود ۸۸۲ کيلومتر يعنى ۳۵% درصد از راه‌آهن برقى است. ايستگاه‌هاى اصلى داراى مدرنترين سيستم‌هاى الکترونى - ايمنى است. راه‌آهن کرواسى شامل ۲۹۱ ديزل، ۱۳۲ لوکوموتيو الکترونيکي، ۴۰ ديزل موتوري، ۲۸ موتور برقي، ۴۴ ماشين ريل و ۱۴،۹۵۰ واگن مى‌شود که از اين مقدار ۱۳،۸۴۸ واگن بارى و ۱،۱۱۵ واگن مسافرى است. هر سال در حدود ۱۵ ميليون تن بار و ۴۳ ميليون مسافر جابه‌جا مى‌شوند. حمل بار و مسافر به‌عهده شرکت راه‌آهن کرواسى است که در عين حال به کار پيشرفت و افزايش حجم مسافر و بار نيز مى‌پردازد. در قلمرو کرواسى در حدود ۱۱۷،۴ کيلومتر راه‌آهن متعلق به اسلونى بود که شرکت راه‌آهن کرواسى آن را تحت اختيار درآورده است و ۱۰۳،۴ کيلومتر راه‌آهن متعلق به بقيهٔ جمهورى‌هاى سابق يوگسلاوى است که براى انتقال آنها مذاکرات در جريان است. در خطوط راه‌آهن ۱۷۱۰ تقاطع با مسير جاده‌اى و ۴۷ تقاطع با مکان عبور پياده دارد. شبکه راه‌آهن داراى ۲۶۳ ايستگاه اصلى و فرعي، ۱۱۹ ايستگاه اصلى سيستم‌هاى مدرن ايمنى - الکترونى تجهيز شده است.

حمل و نقل رودخانه‌اى

مجموع طول رودخانه‌هاى دانوب، دآرئي، ساوا و کوپى در کرواسى حدود ۹۱۸ کيلومتر است. شرايط کشتى‌هاى عبورکننده متفاوت است، بدين ترتيبت که در بعضى از موارد تعدادى از شرکت‌ها با کشتى‌هائى با گنجايش ۱۵۰ تن و در بعضى موارد ديگر با ظرفيت ۴۰۰ تن بار در اين رودخانه‌ها حرکت مى‌کنند. دانوب و دراوا تا اوسيک با داشتن شرايط نسبى براى حرکت کشتى‌ها با ظرفيت ۱۵۰۰ تن در درجه چهارم بين‌المللى قرار مى‌گيرند. از ۱۰ بندر رودخانه‌اى چهار بندر ووکوار (Vukovar)، اوسيک (Osijek)، اسلوونسکى برود و سيساک مهم‌تر هستند.مجموع بارى که از طريق اين بنادر حمل مى‌شود هفت ميليون تن در سال است. رودخانه نرتوا تا متکوويچ قابليت و عمق لازم را دارد و بندر اين شهر به لحاظ ادارى جزء بندر بلوچه به حساب مى‌آيد.از امتيازهاى اين بندر ارتباط آن با خط آهن است.اين بندر مى‌تواند کشتى‌هائى که تا ۴ متر آبخور دارند را بپذيرد ولى محدوديتى که در اين مورد به‌وجود مى‌آيد در محل ردوتينا (Rogotine) است که از عبور کشتى‌هاى بزرگ جلوگيرى مى‌کند.


دونوسکى لويد (Dunavski Lioyd) از سيساک بزرگترين شرکت کشتيرانى در رودخانه است. مقدار حمل بار کشتى‌هاى اين شرکت در حدود ۱۰۰،۰۰۰ تن و قدرت آن در حدود ۲۰،۰۰۰ KS مى‌باشد. شرکت‌هاى کوچک‌تر عبارتند از: هيدروپس (Hidrops) از سيساک (Sisak) و دراوسکا پلوويدبا از دونيوگ ميهوليتسا. از نظر اقتصادى عبور و مرور رودخانه‌اى براى اقتصاد کرواسى هر روز اهميت بيشترى مى‌يابد و به همين منظور فکر ايجاد يک بندر رودخانه‌اى در کنار رودخانه ساوا در زاگرب به نام روگويتسا (Rugvica) در دست بررسى است همچنين طرح ايجاد تعداد کانال‌هاى بيشتر دانوب - ساوا نيز از جمله اين طرح‌ها است که اشاره به اهميت اين نوع حمل و نقل رودخانه‌اى است. با توجه به نزديکى رودخانه ساوا به کوپا و درياى آدرياتيک اين فکر ايجاد شده است که راهى براى ارتباط رودخانه با دريا ايجاد شود تا بدين ترتيب در کار حمل و نقل تسهيلات بيشترى ايجاد شود.