به خاطر عدم گنجايش بازار داخلى در جذب کليه توليدات، بخش عمده اقتصاد کرواسى به جريان‌هاى اقتصادى خارج متصل است، بنابراين در سال ۱۹۹۲ حدود نيمى از توليد ناخالص ملى کرواسى به بازارهاى خارجى عرضه شد. عليرغم اين مسئله هنوز کرواسى امکانات ارتباط اقتصادى و مناسبات تجارى زيادى دارد. قبل از همه، وجود نيروى کار فراوان تحصيل‌کرده و باتجربه چشمگير است، که با توجه به استانداردهاى کشورهاى اروپاى غربي، تقريباً نيروى کار ارزانى است. تا به حال در کرواسى در زمينه هتلدارى و مهمانداري، توريسم، حمل و نقل و صنايع تبديلى زمينه‌هاى به وجود آمده است ولى از کل ظرفيت در اين موارد استفاده نشده است. ذخاير باارزش طبيعى در جهت توسعه همکارى‌هاى اقتصادى بين‌المللى وجود دارد که قبل از همه مى‌توان از دريا، جنگل‌هاى فراوان، مزارع کشاورزى و قسمت‌هاى زيادى که از لحاظ محيط زيست کاملاً سالم است، نام برد.


جهت‌گيرى اقتصادى کرواسى در اين است که هرچه بيشتر جريان‌هاى اقتصادى جهانى را دنبال کند که اين کار را با آزاد ساختن تجارت خارجى و سيستم گمرکى انجام مى‌دهد. با اين عمل بسيارى از موانع دست و پاگير کم شده است. بنابراين بيشتر از ۹۰ درصد از توليدات در يک سيستم تبادل آزاد قرار دارد و واردات بعضى از اجناس مشخص، به‌صورت سيستم سهميه‌بندى (به خاطر حمايت از بعضى از صنايع داخلي) انجام مى‌پذيرد. واردات بعضى از اجناس، (به‌طور مثال اسلحه، دارو و آثار هنري) نياز به کسب اجازه مخصوص دارد. حجم صادرات کرواسى در سال ۹۴ بالغ بر ۴،۲۶۰ ميليادر دلار و حجم واردات آن معادل ۵،۲۹۹ ميليادر دلار بوده است. لذا اين کشور در اين سال با کسرى تراز بازرگانى معادل ۹۶۹ ميليون دلار روبه‌رو بوده است. عمده‌ترين شرکاء تجارى و اقلام صادراتى و واردات کرواسى در سال ۹۴ در جدول ذيل آمده است.

جدول حجم واردات کرواسى در سال ۱۹۹۴ (به ميليون دلار)

نام کشور مبلغ درصد
آلمان ۱،۱۱۰ ۲۱/۲
ايتاليا ۹۹۴ ۱۹
اسلووني ۵۴۱ ۱۰/۴
اتريش ۳۵۳ ۶/۸
ايران ۲۹۲ ۵/۶
کشورهاى مشترک‌المنافع
(شوروى سابق)
۲۵۴ ۴/۹
انگليس ۱۷۹ ۳/۴
آمريکا ۱۷۲ ۳/۳
چک و اسلواک ۱۴۵ ۲/۸
فرانسه ۱۱۶ ۲/۲

جدول حجم صادرات کرواسى در سال ۱۹۹۴ (به ميليون دلار)

نام کشور مبلغ درصد
آلمان ۹۴۱ ۲۲/۱
ايتاليا ۹۱۰ ۱۲/۴
اسلووني ۵۵۶ ۱۳/۱
بوسنى و هرزگوين ۳۳۸ ۷/۹
شوروى سابق ۱۷۵ ۴/۱
سوئد ۱۶۴ ۳/۹
اتريش ۱۴۹ ۳/۵
فرانسه ۱۱۱ ۲/۶
هلند ۹۴ ۲/۲
آمريکا ۸۸ ۲/۱