از آنجا که شيلى نزديک به دو دهه تحت حکومت و سيطره نظاميان قرار داشت و مخالفت بين‌المللى با اين امر عملاً حضور اين کشور در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللى را تحت‌الشعاع قرار داده بود. ليکن پس از انتقال حکومت به غيرنظاميان، شيلى توانست از مشارکت فعال‌ترى برخوردار گردد. عضويت و مشارکت اين کشور در مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى به ‌شرح ذيل مى‌باشد:

عضويت در سازمان‌هاى بين‌المللى

- سازمان ملل متحد


- سازمان خواروبار کشاورزى FAO


- سازمان بين‌المللى کار


- سازمان بهداشت جهانى WHO


- يونسکو


- اتحاديه جهانى پست


- اتحاديه ارتباطات دور


- سازمان جهانى هواشناسى


- سازمان بين‌المللى دريانوردى


- سازمان بين‌المللى هواپيمائى کشور ICAO


- گات [GATT]: شيلى از ژانويه ۱۹۴۸ و همزمان با اجرائى شدن توافقات، اوليه اين سازمان به عضويت آن درآمد، ضمناً اين کشور از اعضاء هيئت تنظيم پيشنويس بوده است.


- جنبش عدم تعهد

عضويت در سازمان‌هاى منطقه‌اى

OAS سازمان آمريکائي؛ SELA سيستم آمريکاى لاتين (Sistema Economica de Latino America)؛ ALADI مجمع هم‌گرائى آمريکاى لاتين؛ (Asociacion Latino America de Integracion) IADB هيئت دفاعى کشورهاى آمريکاى لاتين (Inter- American Defence Board) و در ژانويه ۱۹۹۴ شيلى پيروى کامل خود از مفاد پيمان تلاتلولکو را اعلام داشت.


Telatelolco Treaty پيمان منطقه‌اى منع استفاده از سلاح‌هاى هسته‌اى در آمريکاى لاتين و حوزه کارائيب که در سال‌ ۱۹۶۷ بين کشورهاى منطقه منعقد گرديد.