محصولات جنگلى يکى از صادرات عمده شيلى را تشکيل مى‌دهد، زيرا اين کشور با تحت پوشش داشتن ۳/۱ ميليون هکتار زمين جنگلى مقام نهم را در سطح جهان داشته و توانسته از امکانات خود بهره‌بردارى مناسب بنمايد. شرکت ملّى جنگل شيلى CONAL صادرات اقلام جنگلى شيلى در سال ۱۹۹۴ را ۴۵/۱ ميليارد اعلام نمود که اين مبلغ ۱۵% نسبت به ۱۹۹۳ افزايش داشت.


جدول صادرات محصولات جنگلى و مقاصد آن در سال ۱۹۹۴ (ميليون دلار)

ژاپن ۲۲۲/۷
کره‌جنوبي ۱۲۱/۸
آمريکا ۱۱۵/۳
بلژيک ۶۲/۲
تايوان ۵۷
آرژانتين ۴۵

جدول ميزان صادرات انواع مختلف محصولات جنگلى در سال ۱۹۹۴ميليون دلار)

خميرکاغذ خاک اره تنه بدون برش تراورس تخته برش خورده کاغذ روزنامه
۵۸۶/۴ ۱۵۷/۳ ۱۴۶ ۱۱۱/۶ ۷۴/۶ ۲۷/۶