وزارت کشاورزى و جنگل‌ها(Ministry of Agriculture and Forests)

مجموع مؤسسات تابع اين سازمان عبارتند از:


- اتحاديه کشاورزي.


- اتحاديه صيادان.


- اتحاديه چوب‌فروشان.


- اتحاديه دامداران و توسعه بازاريابي.


هر يک از اين اتحاديه‌ها مسئول توسعه و بازاريابى امور مربوط به خود بوده و تحت يک پوشش کاملاً دولتى فعاليت مى‌نمايند.

وزارت معادن (Ministry of Mines)

پنج اتحاديه بزرگ معدن، هر يک از آنها مسئول استخراج و تصفيه يک يا چند نمونه از توليدات کانى مى‌باشند، در کشور برمه وجود دارد که عبارتند از:


- اتحاديه شماره۱: مسئول استخراج و تصفيه انواع فلزات غير آهن کانى مانند سرب، نقره، روي، آنتيمون، مس، نيکل و ارسنيک مى‌باشد.


- اتحايده شماره ۲، امور استخراج قلع، تنگستن و توليد گونه‌هاى مخلوط اين دو فلز براى مصرف‌هاى مختلف مى‌باشد.


- اتحاديه شماره ۳، مسئول استخراج ذغال سنگ و سنگ‌هاى داراى فلز آنتيمون و تصفيه و تبديل آنها به مواد مصرفى مى‌باشد.


- اتحاديه شماره ۴، مسئول استخراج و تصفيه و توزيع موادى از قبيل، مسئول استخراج و تصفيه و توزيع موادى از قبيل، باريوم، سنگ گچ، سنگ آهک، خاک رُس، سفال و صنايع سفالي، پودر طلق، گرافيت، دى اکسيد منيزيوم، کربنات کليسم، بنتونيت (Bentonite نوعى خاک رس رطوبت‌گير مى‌باشد که در صنعت کاغذسازى از آن استفاده مى‌شود.)، فِلداسپار (Feldspar)، دولوميت (Dolomite)، کوارتز (Quartzite)، گِل اُخرى (زرد و قرمز رنگ)، از مهم‌ترين فرآورده‌هاى اين اتحاديه مى‌باشند.


- اتحاديه شماره ۵، اين اتحاديه امور مربوط به استخراج سنگ‌هاى گرانبها و جواهرات و همچنين برپا نمودن، بازارهاى مکاره بين‌المللى جهت ارائه اين توليدات را عهده‌دار مى‌باشد.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات (Ministry of Transport and Communications)

اين وزارتخانه شامل اتحاديه حمل و نقل دريائى و هوائي، اتحاديه بنادر و حمل و نقل آب‌هاى داخلى مى‌باشد.

وزارت بازرگانى و تجارت (Ministry of Trade)

شامل اتحاديه فرآورده‌هاى کشاورزى و مزرعه‌ائي، اتحاديه مرکزى تجارت و بازرگانى مواد غذائى و خواروبار، اتحاديه تجارت مشروبات (الکلى و غيرالکلي)، اتحاديه تجارت منسوجات، اتحاديه تجارت مواد رنگى و فيلم و کاغذهاى چاپي، اتحاديه تجارت مواد داروئى و شيميائي، اتحاديه ماشين‌آلات و وسائل نقليه، اتحاديه تجارت الکتريسيته، اتحاديه توريست‌ها و هتل‌ها، اتحاديه بازرسي، اتحاد صادرات و واردات ميانمار - Myanmar Export Import Corporation. (MEIC) اين اتحاديه مسئول تأمين نيازهاى داخلى و صدور مازاد توليدات به خارج از کشور مى‌باشد.

وزارت ابنيه (Ministry of Construction)

اين وزارتخانه‌ها به ترتيب کليه امور مربوط به ماليه، گمرکات، بانک‌ها، بيمه‌هاى هوائى و دريائى و حمل و نقل، امور مربوط به تعاون گسترش، توسعه شرکت‌هاى تعاوني، امور مربوط به ساختمان‌سازي، پل‌هاى هوائي، فرودگاه، خط آهن، بنادر، جاده‌ها، سدها، پروژه‌هاى آبرسانى ساير پروژه‌هاى آموزشى از قبيل ساخت - مدارس، دانشگاه، آمفى تئاتر و سينماها را در سراسر کشور اجراء مى‌نمايد.


واحدهاى اندازه‌گيرى در کشور برمه طبق سيستم پادشاهى انگلستان مى‌باشد. و برخى از واحدهاى اندازه‌گيرى محلى که به آنها اشاره مى‌گردد نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


1) Taim يا Cubit = 0.457 metres متر
2) Kwai = 4 zayoot = 0.040 litres ليتر
3)Viss يا peiktha = 3 kati = 1/6 kgکيلوگرم
4)Candy = 5000 viss = 8/165 Tons تن
5) Lakh = 100,000
6) Crore = 10,000,000
7) Basket يا paddy = 20/9 kg
8) Basket يا rice = 34 kg
9) Kyat (kt) = 100 pyas
10) US$ = 6,7049 kt هر دلار در سال ۱۹۸۹
11)UKf = 10,9940 kt هر پوند در سال ۱۹۸۹

از نظر وقت برمه شش ساعت نيم جلوتر از GMT مى‌باشد. سال مالى از اول آوريل تا سى‌ام مارس مى‌باشد.