سازمان و بافت نظامى نيروهاى مسلح آرژانتين نيز همانند ساير بخش‌ها و دواير دولتى اخيراً دستخوش تغيير و تحولات نسبتاً عميقى بوده است، بگونه‌اى که هرگونه اظهار نظر قطعى پيرامون اوضاع جارى نيروهاى مسلح و انتظامى اين کشور و ارائه آمار و ارقام‌هاى قطعى از ميزان نفرات و امکانات و حتى قابليت‌هاى دفاعى آنها را بدليل استمرار زنجيره تغييرات در آينده دشوار مى‌سازد.


بعبارت ديگر از يک‌‌سو بدليل درگيرى کشور در يک برهه انتقالى و گذرا و روند سياست‌هاى اصلاحى که دولت در ابعاد مختلف سياسي، نظامى و بويژه اقتصادى در پيش گرفته، سيستم دفاعى کشور نيز ناگزير از انجام تغييرات در تعداد پرسنل و امکانات خود شده است. (بعنوان مثال کاهش تعداد کل پرسنل نيرهاى مسلح اين کشور از ۹۵،۰۰۰ نفر - زمينى ۵۵،۰۰۰، دريايى ۲۵،۰۰۰ و هوايى ۱۵،۰۰۰ نفر - در سال ۸۹ يعنى زمان روى کار آمدن دولت فعلى به ۷۳،۰۰۰ نفر در سال ۹۳ که بنا به دلايل مختلفى چون عدم توانايى دولت در تقبل هزينه‌هاى سنگين نظامى و در نتيجه واگذارى بسيارى ارگان‌ها و صنايع نظامى به بخش خصوصى صورت پذيرفته و يا توقف توليد بسيراى از تسليحات نظامى مخرب وغير متعارف چون موشک کندور ۲ و سلاح‌هاى اتمى که در نتيجه تعهدات بين‌المللى جديد اين کشور انجام شده، از جمله موارد بارز اين امر مى‌باشند.)از سوى ديگر موانع و مشکلات موجود در ساختار و بافت جارى نيروهاى مسلح آرژانتين و عدم همخوانى و هماهنگى آن با تعهدات و مسئوليت‌هاى جديد اين نيروها نيز، در اين راستا مزيد بر علت بوده و ضرورت تجديدنظر اساسى در قوانين و شرح وظايف نيروهاى نظامى و انتظامى اين کشور را مطرح ساخته است. (براى نمونه حضور نيروهاى مسلح اين کشور در مناطق برحانى جهان در چارچوب نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل از جمله وظايفى است که برشرح سنتى اين نيروها -دفاع از تماميت ارضى و امنيت کشور- افزوده است.)

ساختار نظامى

براساس قانون اساسى آرژانتين رئيس جمهور فرمانده کل نيروهاى مسلح مى‌باشد و قدرت خود را از طريق وزير دفاع اعلام مى‌کند. همچنين همانند بيشتر کشورهاى جهان نيروهاى مسلح اين کشور نيز شامل سه نيروى زميني، دريايى و هوايى مى‌باشد که داراى فرماندهى و ستادهاى جداگانه بوده و در نهايت به يک ستاد مشترک ختم مى‌شوند. بلحاظ ساختار و بافت نظامي، ستاد نيروى زمينى مرکب از رئيس ستاد و ۵ معاون آن حائز اهميت بيشترى است، چرا که کشور در کل به چهار سپاه‌ نيروى زمينى تقسيم مى‌شود که هر سپاه بخشى از قواى دريايى و هوايى را نيز در بر گرفته و فرمانده آن مستقيماً به رئيس ستاد گزارش مى‌دهد.


همچنين دوره خدمت نظامى که فقط براى مردان ۴۵-۱۸ سال اجبارى بوده و زنان از انجام آن معاف مى‌باشند، بسته به انجام آن در هر يک از نيروهاى سه گانه زمينى (۱۲-۶)، هوايى (۱۲) و دريايى (۱۴) ماه بطول مى‌انجامد. بطور کلى وضعيت نيروهاى مسلح آرژانتين از حيث امکانات بکار رفته در هر يک از قواى سه گانه آن بشرح ذيل مى‌‌باشد.


۱. نيروى زميني مرکب از تيپ‌هاى زرهي، موتورى پياده، صحرايي، کوهستاني، هوانيروز، هوايى سيار، دفاع ضد هوايى بوده و امکانات آن شامل تانک‌هاى سنگين کوراسير (corasiro) و شرمن (Sherman)، تانک‌هاى متوسط تام، (Tam) تانک‌هاى سبک تامسه (Tamse) و ا.ام. ايکس - ۱۳، توپ‌هاى زمينى هويتزرو (Hoitsero) و مورتار (Mortero)، موشک‌هاى ضدتانک، ضدهوايى و زمين به هوا سام (Sam) هليکوپترهاى لاما (Lama) هواپيماهاى گشتى و خودروهاى زرهى مى‌باشد.۲. نيروى دريايي از امکاناتى چون، زيردريايي، ناو هليکوپتربر، ناوچه جنگى از نوع مکو - ۱۴۰ (Meco) و ۱-۶۹، ناوشکن، قايق گشتي، کشتى مين ياب ساحلي، ناو بزرگ گشتي، کشتى ويژه حمل محصولات و نفرات از انواع مختلف دومک گارسيا (Domac Garcia) و آفنه (Afne)، هواپيماى جنگي، آموزشي، حمل و نقل، اکتشافي، شناسايي، نجات سريع، گردان دريايي، توپخانه، ساحلى پدافند هوايي، موشک زمين به هوا، هدايت شونده و ضد تانک برخوردار مى‌باشد.۳. نيروى هوايي جنگنده‌هاى ميراژ (Mirage)، کانبراس (Canbras)، داگلاس (Douglas)، ماکس هواست (Max Hoast)، پامپا(Pampa)، مولين ۴ (Mulin - 4.) مختص حملات زمينى و شناسايى و حمل و نقل، پوکارا آي. ۱-۵۸ و ۶۳ (Pucara)، اسکاى هاوک آ-۴ (Skyhwk - A4.) و بوئينگ ۷۰۷ ترابرى را در اختيار دارد.همانطور که اشاره شد تعداد کل پرسنل نيروهاى نظامى آرژاتين (براساس آمارهاى سال ۹۳) بالغ بر ۷۳،۰۰۰ نفر مى‌باشد که از اين تعداد ۴۰،۰۰۰ نفر در نيروى زميني، ۱۵،۰۰۰ نفر در نيروى هوايى و ۱۸،۰۰۰ نفر در نيروى دريايى خدمت مى‌کنند. همچنين صرفنظر از تعداد نيروهاى ذخيره آموزش ديده بميزان ۲۵۰،۰۰۰ نفر، نيروى انسانى قابل تجهيز نيز در اين کشور نيز بالغ بر ۷ ميليون نفر مى‌باشد.


لازم به ذکر است که بودجه تخصيصى دولت به امر دفاع نيز براى سال ۹۴، ۷۰/۴ ميليارد دلار است که ۷۷/۱۱% بودجه ۳۹ ميليارد دلارى دولت در اينسال را تشکيل مى‌دهد.