مهاجرت

مهاجرت دسته‌جمعى روستائى به اشکال مختلف صورت گرفت: هجوم ساکنان آبادى‌ها به‌سوى مناطق استعمارى و شهرها، مهاجرت موقتى به‌سوى سرزمين اصلى فرانسه. جمعيت روستائى مسلمان، در اثر مهاجرت درونى مداوم، در حقيقت از دشت‌هاى مرتفع بى‌حاصل يا کوهستان‌هاى بيش از اندازه پرجمعيت، به‌سوى مناطق ثروتمند يعنى زير سلطهٔ استعمار روى آورد.


به رغم افزايش مداوم تعداد مشاغل، ديرى نپائيد که جمعيتى که در محله‌هاى کهنه عرب‌ها يا در حلبى‌آبادها و حصيرآبادها روى هم انباشته شده بود، نتوانست کارى به‌دست آورد. به‌سبب اشباع شهرهاى الجزاير، مهاجرت به‌سوى فرانسه که ميان سال‌هاى ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ کاستى گرفته بود، بار ديگر افزايش يافت.براساس آمار سال ۱۹۸۷ فعاليت‌هاى از نظر پراکندگى جمعيتى به اين گونه مى‌باشد: اين اطلاعات در استخدام و به‌کار گيرى افراد ۶ سال و بالاتر و عدم اشتغال و بيکارى براى افراد ۱۶ تا ۶۴ سال برآورد گرديده است:

جدول استخدام و به‌کار گيرى افراد ۶ سال و بالاتر و عدم اشتغال و بيکارى براى افراد ۱۶ تا ۶۴ سال

زنان مردان جمع
ماهيگيران و جنگلباني، شکار، کشاورزي ۷۱۴،۹۴۷ ۹۷۵۳ ۷۲۴،۶۹۹
استخراج معدن و معدن سنگ ۶۴،۶۸۵ ۳۱۴۲ ۶۷،۸۲۵
کارخانه‌اى ۴۷۱،۴۷۱ ۴۰،۶۳۲ ۵۱۲،۱۰۵
برق، آب و گاز ۴۰،۱۹۶ ۱۵۷۹ ۴۱،۷۷۵
ساختمان ۶۷۷،۲۱۱ ۱۲،۳۷۲ ۶۸۹،۵۸۶
تجارت، رستوران‌ها، هتل‌ها ۳۷۶،۵۹۰ ۱۴،۳۹۹ ۳۹۰،۹۹۰
حمل و نقل، انبار کالاها و ارتباطات ۲۰۷،۳۱۴ ۹۰۲۹ ۲۱۶،۳۴۳
دارائي، بيمه، املاک، استخدام ۱۲۵،۴۲۶ ۱۷،۷۵۱ ۱۴۳،۱۷۸
انجمن، گروه‌هاى دوستى - پرسنل استخدامى (کارمندان) ۹۴۵،۵۶۰ ۲۳۴،۸۰۳ ۱،۱۸۰،۳۶۴
فعاليت‌هاى غير صلاحيت‌دار ۱۴۹،۲۴۱ ۸۳،۷۱۸ ۲۳۲،۹۵۹
مجموع استخدام (اشتغال به کار) ۳،۷۷۲،۶۴۱ ۴۲۷،۱۸۳ ۴،۱۹۹،۸۲۴
عدم اشتغال به بيکارى ۱،۰۷۶،۰۱۸ ۶۵،۲۶۰ ۱،۱۴۱،۲۷۸
مجموع نيروى کار، کارگران ۴۸۴،۸۵۹ ۴۹۲،۴۴۳ ۵،۳۴۱،۱۰۲

جمعيت، ترکیب و پراکندگى

از نظر پراکندگى و ترکيب و چگونگى ساختار اين کشور از نظر طبيعى و جغرافيائى توضيح مختصر داده شد و در اين قسمت بيشتر به جمعيت، ترکیب و پراکندگى از نظر جمعيت و چگونگى زيست مردم پرداخته مى‌شود. براساس سرشمارى که در آوريل سال ۱۹۶۶ انجام گرديد جمعيت اين کشور بالغ بر ۱۱،۸۲۱،۶۷۹ نفر و در فوريه ۱۹۷۷، ۱۶،۹۴۸،۰۰۰ نفر و در اواسط ۱۹۸۳ بالغ بر ۲۰،۴۹۹،۲۷۷ نفر برآورد شده است. و در ۲۰ آوريل ۱۹۸۷، ۲۳،۰۳۸،۹۴۲ نفر و اول ژانويه سال ۱۹۹۳، ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۹۷، ۲۷،۷۸۴،۰۰۰، در سال ۲۰۰۱ جمعيت اين کشور بالغ بر ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ نفر برآورد گريده است. ساختار سنى به‌شرح ذيل مى‌باشد:


- سنين از ۰ تا ۱۴ سال ۳۵% جمعيت را در برگرفته که از اين تعداد جنس مذکر ۵،۵۹۱،۰۴۴ و جنس مؤنث ۵،۳۸۹،۰۴۶ نفر.


- سنين از ۱۵ سال تا ۶۴ سال ۶۱% را در برگرفته که از اين تعداد جنس مذکر ۹،۵۸۲،۸۶۲ و جنس مؤنث ۹،۳۸۱،۰۸۸ نفر.


- سنين از ۶۵ سال به بالا ۴% را در برگرفته که از اين تعداد جنس مذکر۵۷۷،۸۷۴ و جنس مؤنث ۶۷۲،۰۰۰ نفر مى‌باشد. (The Year 1994,2000,Statistical Survey,P.314) جمعيت پايتخت اين کشور به‌نام الجزاير در اول ژانويه سال ۱۹۹۳، ۱،۶۸۷،۵۷۹ نفر و در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۳ ميليون نفر تخمين زده شده است.


زبان مردم آبخازستان (آبخازي) به گروه زبان‌هاى شمال باخترى قفقاز تعلق دارد و شامل دو لهجه بزيب و گودائوتا است. بخشى از مردم آجارستان نيز به زبان‌ کارتادلي (از زبان‌هاى جنوب قفقاز) و لهجه گوري (لهجه ساحلى گرجستان) و زبان ترکى صحبت مى‌کنند. زبان اوستايى‌ها مربوط به شاخه‌اى ايرانى از زبان‌هاى هند و اروپايى است.


تراکم جمعيتى اين کشور حدود ۳/۱۲ نفر در هر کيلومتر مربع در کل کشور و ۶۰ نفر در هر کيلومتر مربع در نواحى قابل کشاورزى مى‌باشد.


در حدود سال‌هاى ۱۹۷۵ م / ۱۳۵۴ هـ.ش ۵۰% جمعيت اين کشور در نواحى شهرى زندگى مى‌کرده‌اند، در حالى‌که اين نسبت در سال ۱۹۶۶ م / ۱۳۴۵ هـ.ش درصد کل جمعيت بوده است.


قابل ذکر است که جمعيت اين کشور بيشتر در مناطق ساحلى و قابل کشاورزى بوده و به‌هم خوردن تعادل از نظر جمعيتى بيشتر به‌خاطر مهاجرت اين افراد به کشور فرانسه است.


قابل ذکر است که افزايش جمعيت موجب افزايش ناهماهنگى‌ها گشت. از ۵،۱۵۰،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۲۶ و ۵،۵۸۸،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۳۱ جمعيت مسلمان شهرى به ۸،۴۵۰،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۵۴ بالغ گرديد.


جمعيت الجزاير يکى از جوان‌ترين جمعيت‌هاى جهان بود: ۶/۵۲% کمتر از ۲۰ سال داشتند و در برابر ۹۴ فرد بالغ ۱۰۰ کودک کمتر از ۱۴ سال وجود داشت. نرخ رشد جمعيت در سال ۲۰۰۰ به‌طور تقريبى ۷۴/۱ درصد برآورد گرديده است. نرخ تولد ۱۴/۲۳ در هر هزار نفر و نرخ مرگ‌ومير ۳/۵ در هر هزار نفر مى‌باشد. آمار مهاجرت نيز در اين سال ۴۷/۰ در هر هزار نفر مى‌باشد. از نظر نسبيت در جنسيت مى‌توان آن‌را به‌شرح ذيل بيان کرد.


تولد ۰۴/۱ از نظر نسبيت بين جنس مذکر و مونث برآورد گريده است. سنين زير ۱۵ سال ۰۴/۱ به نسبت جنسيت مذکر و مؤنث و سنين بين ۱۵ تا ۶۴ سال ۰۲/۱ به نسبت جنسيت مذکر و مؤنث و ۶۵ سال به بالا ۸۶/۰ و کل جمعيت ۰۲/۱ به همان نسبت بالا بوده است.


نرخ مرگ‌ومير نوزادان ۹۷/۴۱ از نظر جنسيت مذکر و مؤنث از هر هزار کودک متولد شده برآورد گردديده است. اما نرخ کل زاد و ولد ۸/۲ از کودکان متولد شده نسبت به تعداد زنان که زايمان انجام داده‌اند مى‌باشد.


آمار در اين کشور برحسب تولد، ازدواج و فوت در طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۰ به‌شرح ذيل مى‌باشد. (The Year Book 2000)

جدول آمار در اين کشور برحسب تولد، ازدواج و فوت در طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۰

نرخ از هر ۱۰۰۰ نفر (تعداد) سال
فوت ازدواج تولد
۶/۰ ۱۵۱،۰۰۰ - - ۳۱/۰ ۷۷۵،۰۰۰ ۱۹۹۰
۶/۰ ۱۵۵،۰۰۰ ۵/۹ ۱۵۱،۴۶۷ ۳۰/۱ ۷۳۳،۰۰۰ ۱۹۹۱
۶/۱ ۱۶۰،۰۰۰ ۶/۱ ۱۵۹،۳۸۰ ۳۰/۴ ۷۷۹،۰۰۰ ۱۹۹۲
۶/۲ ۱۶۸،۰۰۰ ۵/۷ ۱۵۳،۱۳۷ ۲۸/۸ ۷۷۵،۰۰۰ ۱۹۹۳
۶/۵ ۱۸۰،۰۰۰ ۵/۴ ۱۴۷،۸۵۱ ۲۸/۲ ۷۷۶،۰۰۰ ۱۹۹۴
۶/۴ ۱۸۰،۰۰۰ - - ۳۵/۳ ۷۱۱،۰۰۰ ۱۹۹۵
۶/۰ ۱۷۲،۰۰۰ - - ۲۵/۷ ۷۳۳،۳۷۵ ۱۹۹۶
۶/۱ ۱۷۸،۰۰۰ - - ۲۲/۵ ۶۵۳،۰۰۰ ۱۹۹۷