زيرا تمام ۱۹۴۷۲ نفر سال هفتم از ميان ۴۱۳۹۴ نفر پذيرفته‌شدگان سال اول برنخاسته‌اند بلکه تعدادى از آنها از مردودين و تجديدى‌ها و انتقالى‌هاى سال‌هاى ديگر تشکيل يافته‌اند. نمودار تعداد شاگردانى که ظاهراً از گروه ۴۱۳۹۴ نفر دانش‌آموز کلاس اول سال (۶-) به کلاس‌هاى بالاتر رسيده‌اند در سمت چپ نمودار تعداد شاگردان کلاس‌هاى مختلف در سال‌هاى پى در پي، هم‌چنين فارغ‌التحصيلان دورهٔ ابتدايى نشان داده شده است.


اگر فقط به نسبت قبولى‌هاى يک کلاس طى سنوات متوالى توجه کنيم؛ مثلاً، نظير آنچه در بالا گفته شد، نسبت قبولى‌هاى کلاس اول سال (۶-) را تا سال صفر دنبال کنيم، اعدادى که به‌دست مى‌آوريم چه بسا معرف روند کلى قبولى در کلاس‌ها و سال‌هاى ديگر نباشد. روشى که قبلاً اشاره شد، مبنى بر محاسبهٔ حد متوسط قبول‌شدگان هفت ساله کلاس اول به دوم، دوم به سوم، سوم به چهارم، الى آخر تا ششم به هفتم به فارغ‌التحصيلى اعتبار بيشترى دارد.


 جريان شاگرد
جريان شاگرد

تعداد شاگردان کلاس‌هاى مختلف در سال‌هاى پى در پي، هم‌چنين فارغ‌التحصيلان دورهٔ ابتدايى
تعداد شاگردان کلاس‌هاى مختلف در سال‌هاى پى در پي، هم‌چنين فارغ‌التحصيلان دورهٔ ابتدايى