آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۱ مقاله

وظیفه اصلی دفتر با تشکیلات جدید و با انتزاع واحد پژوهش و امور کمک آموزشی از آن، برنامه‌ریزی درسی برای آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کار دانش است که اهم آنها عبارتند از : - برنامه ریزی درسی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به همکاری دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. - برنامه‌ریزی درسی در آموزش‌های مهارتی و کاردانش با همکاری اساتید، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آموزشهای...اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه توسعه سوم تنها متولی آموزشهای غیررسمی فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی وغیردولتی سازماندهی نموده است .اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان در سال 1382 با در اختیار داشتن 16 مرکز ثابت فعال ، 40 تیم سیار و تحت پوشش قرار دادن 5 پادگان و 16 کارخانه یا ش...

اولین گام در آموزش وپرورش کودکان استثنایی‌ بیش از هشتاد سال قبل درایران آغا ز گردید . نخستین فعالیتها در بخش آموزش وپرورش نابینایان ازسال 1299 هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست کریستوفل اهل کشور آلمان در شهر تبریز با جذب 5 دانش آموز آغازگردید. مرحوم جبار باغچه بان با تأسیس باغچه اطفال در شهر تبریز درسال 1303 گام نخست را در جهت تعلیم و تربیت ناشنوایان برداشت.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۱ مقاله