دفتر همکاریهای علمی بین المللی<br /> <br /> نشانی: تهران - سعادت آباد - انتهای خیابان سرو شرقی - میدان فرهنگ<br /> <br /> پلاک 3 - ساختمان شماره 10 آموزش و پرورش<br /> <br /> تلفن: 22092777<br /> <br /> Email: [email protected]