روش‌هاى پرداخت وجه کالا به فرشنده در معاملات بازرگانى را از نظر ريسک‌پذيرى و خطراتى که طرفين معامله را تهديد مى‌کند، به دو گروه زير مى‌توان تقسيم نمود:


۱. روش‌هائى که ريسک فروشنده زياد ولى ريسک خريدار کم است، مانند تجارت براساس حساب باز، برات ساده و برات وصولى اسناد.


۲. روش‌هائى که ريسک خريدار زياد ولى ريسک فروشنده کم است، مانند روش حواله‌اي، روش حواله‌اى با اخذ ضمانت‌نامه بانکى و اعتبارات اسنادي.


در روش‌هاى گروه (الف) معمولاً فروشنده کالا را ارسال نموده و سپس وجه آن را از خريدار دريافت مى‌کند.