حزب دمکراتيک ويتنام (Vietnam Dac Chu Dang)

در ويتنام احزاب دمکراتيک چندى وجود داشته است که در جريان تحولات تبديل به حزب دمکراتى امروز شده‌اند وضعيت و تحولات هرکدام به‌شرح زير مى‌باشد:

حزب دمکراتيک ويتنام

اين حزب در ژوئن ۱۹۴۴ توسط اعضاء انجمن دانشجويان ارشد دانشگاه هانوى بنيان‌گذارى شد ولى در حقيقت اين حزب ريشه در جريانات ۱۹ ماه مه ۱۹۴۳ دارد که طى آن ۱۵۰۰ تظاهرکننده درخواست شکل‌گيرى جنبش ناسيوناليستى متحد ويتنام شدند.


حزب دمکراتيک با رهبرى دوان دوک هين (Duang Duc Hien) حمايت قابل توجهى در ميان دانشجويان غير کمونيست، روشنفکران، تجار، به‌دست آورد. در سپتامبر ۱۹۴۵ دو تن از مقامات حزب به عضويت کميته نجات مردمى درآمدند. بعد از ۱۹۴۵ دو نفر از اعضاء فعال حزب به‌نام يونگ نگوک‌کى (Ung Ngoc Ky) و لوهوفو (Luu Huu Phuo) براى کسب حمايت بيشتر مردم به جنوب رهسپار شدند. شاخه حزبى به‌نام حزب دمکراتيک نوين ويتنام در ۱۹۴۶ بنيان‌گذارى شد که از حمايت کلى دانشجويان و سوسياليست‌ها برخوردار بود. بعدها هر دو شاخه حزب در شمال و جنوب کشور به ويت‌‌مينه پيوستند.


هرچند که سياست‌هاى حزب در مجموع تعارض کلى با سيست‌هاى حزبى کمونيست ويتنام داشت، ولى در فاصله سال‌هاى ۶۴-۱۹۴۵ چهار نفر از اعضاء حزب به‌عنوان وزارء نخستين دولت هوشى‌مين انتخاب شدند.


در تشکيل نخستين مجلس ملى جمهورى دمکراتيک ويتنام در ۱۹۴۶، اعضاء حزب موفق شدند ۴۵ کرسى نمايندگى را به‌دست آورند. در کابينه جديد هوشى‌مين که در ۱۹۴۶ تشکيل شد، دو نفر از اعضاء حزب به‌عنوان وزير دادگستري، بازسازى و کار انتخاب شدند. قيام مردمى ويتنام عليه سلطه فرانسه نشان روشنى از فعاليت و همراهى حزب را نشان مى‌دهد. اعضاء اين حزب تا سپتامبر ۱۹۴۸ به ۱۰۰ هزار نفر رسيد.


بعد از تقسيم ويتنام به شمالى و جنوبي، در قسمت شمالى تعدادى از اعضاء حزب در کابينه راه يافتند و در سپتامبر ۱۹۹۵ حزب به جبهه ميهنى ويتنام پيوست. ولى به‌هر حال تعارض ميان حزب دمکراتيک و حزب کمونيست همچنان وجود داشت. در ۱۹۵۰ دومين کنگره ملى حزب، مفهوم کمونيستى دمکراسى مردمى به رهبرى سوسياليسم را پذيرفت.


از ۱۹۶۰ به بعد حزب دمکراتيک ويتنام نقش نماينده طبقات متوسط غير کمونيست براى ارتقاء سياست‌هاى حزب کمونيست را ايفاء کرده است. اعضاء حزب فعال مانده‌اند و در حال حاضر دبيرکل حزب نگوين اکسوآن مى‌باشد.

حزب دمکراتيک ويتنام جنوبى (Dong Dang Chu Mien nam Viet Nam)

اين حزب که شاخه جنوبى حزب دمکراتيک ويتنام است در دسامبر ۱۹۶۱ تأسيس شد. رهبرى اوليه حزب شامل هوينه تان فات (Huyng Tan Phat) و تران بوکين (Tran Buu Kien) بودند. هدف اصلى حزب عبارت بود از: جلب پشتيبانى دمکرات‌ها، روشنفکران، بازرگانان، صاحبان صنايع و نيز ميهن‌پرستان براى استقلال، دمکراسي، بى‌طرفى و اتحاد ملى کشور. اين حزب بعد از بنيان‌گذارى همراه با دو حزب ديگر با جبهه ملى براى آزادى ويتنام جنوبى روابط نزديک برقرار کردند.


در ۱۹۶۹ کنگره نمايندگان حزب برپا شد که طى آن دولت انقلابى ايالتى جمهورى ويتنام به‌وجود آمد. از آن پس تحولاتى در حزب به‌وجود آمد تا اينکه بعد از ۱۹۷۵ به‌طور رسمى به‌عنوان شاخه جنوبى دمکراتيک ويتنام اعلام گرديد.

حزب دمکراتيک (Dong Dan Chu)

اين حزب در ۲۴ مارس ۱۹۷۳ يعنى بعد از اين که پرزيدنت نگوين وان تيو (Nguyen Van Thieu) حکومت نظامى و نيز فرمان محدود کردن فعاليت‌هاى حزبى را به‌خاطر تعرض بهار ۱۹۷۲ کمونيست‌ها اعلام کرد، ايجاد شد. رهبرى اين حزب وان تيو و تران مينه تونگ (Tran Minh Tung) به‌عنوان دبيرکل و جمعى ديگر بودند. اين حزب شامل بوروکرات‌هاى نظامى و غيرنظامي، سيستم گاردى و محافظ، تيم‌هاى هوادار، مبارزان تجديد حيات کشور براى افزايش کارائى حزب بود. اعضاء اين حزب تا ۱۹۷۳ به حدود ۷۰۰ هزار نفر رسيد. در حال حاضر رهبرى حزب نگى‌ين اکسوان ين (Nghien Xuan Yen) است و نشريه استقلال (Doc Lap = Indipendence) هم از طرف حزب منتشر مى‌شود. جهت‌گيرى حزب معطوف به منافع روشنفکران و طبقات روشنفکر مى‌باشد.