در سال ۱۹۴۹ دولت پاکستان رژيم جديد حاکم بر چين (چين کمونيست) را به رسميت شناخت. در سال ۱۹۹۵ چوئن‌لاى و نخست وزير پاکستان ملاقات نمود و بر سر اختلافات دو کشور مذاکره کردند. در سپتامبر ۱۹۵۶ روابط چين و پاکستان بر اثر عضويت پاکستان بر اثر عضويت پاکستان در پيمان بغداد رو به تيرگى نهاد.پس از جنگ هند و چين در سال ۱۹۶۲ پاکستان دريافت چين نيز همانند اين کشور دشمن هند است و از آنجا که در جنگ هند و پاکستان در سال ۱۹۶۵ پاکستان به‌دنبال يافتن متحدان براى حمايت و دفاع از کشور خود بود، روابط اين کشور با چين به سرعت روبه گسترش نهاد. در ۱۹۶۳ با عقد موافقت‌نامه مرزى با چين روابط پاکستان و چين بهبود يافت. در سال ۱۹۶۵ آمريکا فروش سلاح به پاکستان را تحريم نمود و پاکستان بيش از پيش به چين روى ‌آورد. روابط چين و پاکستان به‌تدريج به اتحاد سياسى استراتژيک تبديل شد.


نخستين موافقت‌نامهٔ اقتصادى در سال ۱۹۶۳ و در آستانه حل و فصل قطعى مناقشات مرزى بين دو کشور به امضاء رسيد. در سال ۱۹۶۴ موافقت‌نامه ديگرى به منظور تسهيل معاملات پاياپاى منعقد گرديد. افتتاح بزرگراه گيليگيت - سين‌کيانگ که از ايالت کشمير مى‌گذرد، زمينه را براى امضاء چندين موافقت‌نامه در زمينه معاملات مرزى فراهم ساخت.


طى دو دهه ۷۰-۱۹۶۰ هر دو کشور چين و پاکستان با هند و شوروى و دشمنى داشتند، از اين رو به رغم بحران‌هاى منطقه‌اى و جهانى و تغيير و تحولات مهم داخلى در هر دو کشور مناسبات دوستانه حفظ و گسترش يافت. جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نزديک شدن آمريکا و چين از ۱۹۷۲ به بعد و ادامه خصومت بين چين و هند و چين و شوروى موجب تحکيم روابط دو کشور گرديد.


همکارى‌هاى ميان دو کشور از طريق همکارى‌هاى اقتصادي، نظامى و مالى گسترش يافت. پاکستان همچنين يکى از دريافت‌کنندگان اصلى کمک‌هاى خارجى چين بوده است. چين همچنين کمک‌هاى قابل ملاحظه‌اى در زمينه خود اتکائى پاکستان در امر صنايع نظامى در اختيار اين کشور قرار داده است. در سال ۱۹۷۸ پاکستان امتياز ساخت تانک‌هاى سبک چينى را به‌دست آورد. مرکز صنايع نظامى کامرا که با کمک چين در پاکستان تأسيس شد به اين کشور امکان داد تا بسيارى از قسمت‌هاى هواپيماهاى اف-۶ چينى را بسازد.


به‌دنبال قطع همکارى‌هاى پاکستان و آمريکا، شوروى در کنفرانس تاشکند در سال ۱۹۶۶ اعلام نمود، آماده هرگونه همکارى نظامى با پاکستان مى‌باشد. چين براى جلوگيرى از نفوذ شوروى در پاکستان تعهداتى را در قبال اين کشور به عهده گرفت در همين سال موافقت‌نامه همکارى‌هاى نظامى بين دو کشور به امضاء رسيد که براساس آن ظرف دو سال تجهيزاتى معادل ۱۲۰ ميليون دلار شامل ۱۰۰ تانک تي- ۵۹، ۸۰ ميگ ۱۹ و ۱۰ ايلوشين بمب افکن در اختيار پاکستان گذاشته شد. چين همچنين تعهد کرد تا سال ۱۹۷۰ يک کارخانه مهمات‌سازى در پاکستان شرقى داير نمايد. پس از جنگ هند و پاکستان در ۱۹۷۱، چين تعهد نمود ارتش پاکستان را بازسازى نمايد.


از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۲، ۸۰۰ تانک، ۲۵ کشتى جنگي، ۳۰۰ هواپيما و و مقادير معتنابهى سلاح‌هاى سبک و موشک‌هاى مختلف که غالباً جزء مدرنترين سلاح‌هاى ارتش چين بودند به پاکستان فروخته شد. بدين ترتيب در سال ۱۹۸۲، ۷۵ درصد کل تانک‌ها و ۶۵ درصد تجهيزات نيروى هوايى پاکستان ساخت چين بودند.


از زمانى‌که هند اولين آزمايش انفجار بمب اتمى را در سال ۱۹۷۴ انجام داد پاکستان نيز درصد دستيابى به اين سلاح برآمد. بنابراين در اين زمينه نيز از همکارى‌هاى چين استفاده نمود.در اوايل سال ۱۹۸۳ آمريکائى‌ها اعلام کردند که چين اطلاعات حساسى در مورد استفاده‌هاى نظامى از انرژى هسته‌اى به پاکستان داده است و موافقت نموده تا پاکستان را در زمينه دستيابى به سلاح اتمى بدون نياز به انجام آزمايش اتمى يارى دهد. مقامات پاکستان به‌طور مکرر اعلام نموده‌اند که پاکستان از انرژى براى مقاصد صلح‌آميز استفاده مى‌کند.


زائوزيانگ نخست وزير چين در سال ۱۹۸۱ به اسلام‌آباد سفر کرد. در اين سفر که پس از تهاجم شوروى به افغانستان انجام مى‌شد، نخست وزير چين بر حمايت اين کشور از افزايش قدرت دفاعى و آمادگى آن براى مقابله با هرگونه تهاجم احتمالى تأکيد ورزيد. ضياءالحق در ۱۹۸۲ در سفر به چين بر دوستى دو کشور تأکيد نمود. رئيس جمهور چين نيز در ۱۹۸۴ از پاکستان ديدار به عمل آورد و بر همکارى دو کشور و لزوم حل سياسى مسئله افغانستان تأکيد کرد. افتتاح بزرگراه قراقروم در ۱۹۸۴ باعث تجارت مرزى بين دو کشور گرديد.


در سال ۱۹۸۶ وزير خارجه پاکستان در ديدار از چين موافقت‌نامه همکارى‌هاى اتمى را امضاء نمود که تحول بزرگى در روابط دو کشور به شمار آمد و انتقاداتى از سوى کشورهاى مختلف به‌دنبال داشت.


لى پنگ نخست وزير چين در نوامبر ۱۹۸۹ از پاکستان ديدار کرد. وى اولين مقام بلند پايهٔ چين که پس از روى کار آمدن بوتر به پاکستان آمد. دو کشور در زمينه توسعه روابط و همکارى در زمينه‌هاى اقتصادى و صنعتى مذاکراتى انجام دادند.


در نوامبر ۱۹۹۳ پاکستان و چين يک موافقت‌نامه نظامى در اسلا‌م ‌‌آباد امضاء کردند. براساس اين موافقت‌‌نامه چين در تأمين تجهيزات دفاعى پاکستان با اين کشور همکارى خواهد کرد و براى خريد تجهيزات دفاعى به پاکستان اعتبار مى‌دهد.


در اواخر دسامبر ۱۹۹۳بى‌‌نظير بوتر با لى‌پنگ نخست وزير چين کرد. وى در اين ديدار ادعاى آمريکا مبنى بر فروش موشک‌ام - ۱۱ چينى به پاکستان را بى‌اساس خواند. وى گفت مذاکرات با مقامات چين به تقويت تفاهم بين دو کشور منجر شده است. پاکستان و چين ضمن مخالفت با هر گونه برترى طلبى در منطقه در جهت ايجاد نظم نوين جهانى براساس اصول سازمان ملل و با هدف صلح، ثبات و توسعه با هم همکارى مى‌کنند. وى اظهار داشت روابط با چين را اساس سياست خارجى پاکستان مى‌‌داند. اين کشور شرکت‌هاى چينى را براى سرمايه‌گذارى در پاکستان تشويق خواهد کرد و از سرمايه‌گذارى پاکستان در چين نيز استقبال مى‌کند. در جريان مذاکرات در مورد نيروگاه هسته‌اى که چين براى پاکستان ساخته و راه‌اندازى شده مذاکره شد و طرفين نسبت به اين همکارى ابراز رضايت کردند. دولت آمريکا چين را متهم کرده است که با فروش سلاح به پاکستان تعهدات خود را براى رعايت مفاد موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى کنترل فروش سلاح ناديده گرفته و قطعات موشک‌هاى دور برد به پاکستان فروخته است. براين اساس چين را از اوت ۱۹۹۳ تحريم نمود.