ارتباطات هوائى

نزديک به ۲۴ خط هوائى از اروپا، آفريقا، خاورميانه و کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس با قبرس ارتباط هوائى دارند، علاوه بر اين حدود ۱۲ تور هوائى نيز از کشورهاى اسکانديناوى و اروپائى با قبرس ارتباط دارند.


فرودگاه‌هاى لارناکا و پافوس بعد از وقايع سال ۱۹۷۴ و متروک ماندن فرودگاه نيکوزيا تأسيس شده‌اند. در طول سال ۱۹۹۲ حدود ۳۲،۴۰۱ پرواز به لارناکا انجام شده است و نزديک به ۳،۴۹۳،۹۹۴ نفر مسافر جابه‌جا شده‌اند و حدود ۲۳۴۷۵ تن کالا جابه‌جا شده‌اند. اين ارقام به ترتيب نمايانگر افزايش ۳/۲۰% ، و ۲/۳۱% و ۷/۱۱% نسبت به سال ۱۹۹۱ مى‌باشد.


فرودگاه بين‌المللى پافوس در سال ۱۹۸۳ شروع به فعاليت نمود، در طول سال ۱۹۹۲ حدود ۶۰۵۴ پرواز به فرودگاه پافوس انجام شده است، نزديک به ۸۱۱،۴۱۷ نفر مسافر و نزديک به ۲۹۶۵ تن کالا طى اين سال جابه‌جا شده‌ است. اين ارقام به ترتيب نشانگر افزايش ۴/۳۹۲% و ۷۵% نسب به سال ۱۹۹۱ مى‌باشد.


قبرس يکى از کشورهاى امضاءکنندهٔ معاهدهٔ بين‌المللى هوانوردى و عضو ECAC و ICAO نيز مى‌باشد. قبرس در خصوص ارتباطات هوائى معاهدات دوجانبه‌اى را با ۳۱ کشور جهان به امضاء رسانده است.

سرويس‌هاى پستى

سازمان سرويس پستى تحت نظارت وزارت ارتباطات و کار و طبق قوانين ادارهٔ پست فعاليت خود را آغاز نموده است. وظيفهٔ اصلى اين سازمان حفظ و ايجاد امنيت در خدمات پستى در سراسر جزيره است و از فعاليت‌هاى پستى داخل و خارج از کشور حمايت مى‌نمايد و تسهيلاتى در اين خصوص ارائه مى‌دهد و شامل ادارات مرکزي، ادارهٔ عمومى و قسمت ارتباط با سرويس‌هاى پستى بين‌المللي، ارائهٔ خدمات بهتر مى‌باشد.


سرويس‌هاى منطقه‌اى در واقع وظيفهٔ جمع‌آورى و ارائهٔ خدمات پستى را به‌عهده دارند. آنها همچنين مراجع پاسخگوئى در شهرها و روستا هستند. اداره‌هاى پست در کل قبرس به ۵۶ واحد مى‌رسند و نزديک به ۷۲۲ نمايندگى در سراسر جزيره دارند. سياست سازمان پست کشور توسعهٔ روابط عالى با سازمان‌هاى پستى بين‌المللى مى‌باشد. قبرس عضو اتحاديهٔ جهانى پست، کنفرانس اروپائى پست و تلگرام، ادارهٔ پست کنفرانس کامنولث بوده و يا بسيارى از کشورهاى جهان همکارى‌هاى گسترده‌اى در خصوص امور پستى دارد.

ارتباطات در قبرس

بخش ارتباطات قبرس ارتباط تنگاتنگى با مراکز ارتباطاتى در داخل و خارج از کشور دارد. مقامات مسئول در پى توسعهٔ بخش ارتباطات تا کنون طرح‌ها و برنامه‌هاى مختلفى را به مرحلهٔ اجراء درآورده‌اند. امروزه بيش از ۱۵۳ کشور با قبرس ارتباط دارند و تمام خطوط تلفنى کشورهاى جهان با قبرس مرتبط مى‌باشند. تلفاکس‌هاى اتوماتيک در تمام ۲۴ ساعت در قبرس مشغول به‌کار مى‌باشند و بخش‌هاى تلکس و تلفنگرام در قبرس با تمام کشورهاى جهان در ارتباط هستند. اين سازمان با بسيارى از سازمان‌هاى ارتباطاتى بين‌المللى رابطهٔ نزديکى دارد. بسيارى از کانال‌هاى راديوئى و تلويزيونى کشورهاى مختلف جهان در قبرس قابل دريافت مى‌باشند.

بنادر

حمل و نقل دريائى در قبرس توسط سيستم جديد بندرى در بنادر ليماسول و لارناکا و بندر صنعتى واسيليکو (Vassiliko) و سه ترمينال نفتى ويژه در لارناکا ارائه مى‌گردد.


بنادر ليماسول و لارناکا در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ به‌وجود آمده‌اند و در طول سال‌هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ به وسايل و تجهيزات مدرن مجهز شده‌اند، در حال حاضر اين بنادر به‌عنوان مهمترين راه‌هاى آبى جزيره مطرح هستند. دو سوم کل کالاهائى که از طريق دريا حمل و نقل مى‌گردد از طريق اين دو بندر مى‌باشد. بنادر ليماسول و لارناکا امروزه مراکز عمدهٔ ترانشيپ در منطقهٔ مديترانهٔ شرقى هستند و ميزان استفاده از اين دو بندر به مرور زمان بيشتر مى‌شود و در سال‌هاى اخير بندر ليماسول به‌عنوان تفريحگاه مرکزى در منطقه مطرح بوده است.


چهرهٔ بندر ليماسول به‌عنوان بزرگترين بندر در جزيره در سال‌هاى اخير دچار تغيير و تحول بوده است و طبق برنامهٔ پنج‌سالهٔ آينده داراى تغييرات عمده‌اى خواهد گرديد، ليماسول در حال حاضر اسکله‌هائى با طول ۱۲۸۰ متر دارد که به تجهيزات مختلف و متنوع مجهز شده‌اند.


طرح‌هاى توسعه که تا کنون اجراء شده‌اند شامل لنگرگاه‌هاى جديد با عمق ۱۴ متر مى‌باشند. ايجاد فضاهاى جديد، کسب تعدادى فضاهاى اساسى و مهم شامل تجهيزات براى ايجاد اسکله‌ها و انبارها و توسعهٔ تسهيلات مى‌باشد. مقامات بنادر در حال حاضر از توسعهٔ خدمات بنادر و ايجاد صنايع براى رفع احتياجات بنادر در خصوص حمل و نقل کشتى‌ها و تجارت و حمايت به‌عمل مى‌آورند. افزون بر موقعيت استراتژيک بنادر و تسهيلات آنها، بنادر قبرس به‌عنوان تنها بنادر امن و قابل بارگيرى در منطقه به‌شمار مى‌آيند.


افزون بر تسهيلات موجود، تسهيلاتى براى انواع حمل و نقل‌هاى عمده و عمومى تدارک ديده شده است. يک ترمينال مدرن با گنجايش ۲۵۰،۰۰۰TEUs در قسمت شرقى بندر ساخته شده است.


گام‌هاى بلندى در توسعهٔ گنجايش و ايجاد تسهيلات بندر لارناکا برداشته شده است، بندر لارناکا در حال حاضر داراى يک اسکله به طول ۸۶۶ متر مى‌باشد که سه اسکلهٔ فرعى دارد و محدوده‌اى ۱۵۰،۰۰۰ مترى را در بر دارد و اين اسکله يکى از بزرگترين اسکله‌ها در منطقه مى‌باشد. اين بندر همچنين شامل يک ترمينال مسافربرى بزرگ و بسيار مدرن مى‌باشد که در اواخر سال ۱۹۹۲ به بهره‌بردارى رسيده است.


بنادر توسط مقامات بندرى قبرس اداره مى‌گردند، اين بنادر به تجهيزات پيشرفته جهت پاسخگوئى به نيازهاى جديد حمل و نقل دريائى و تجارت دريائى مجهز شده‌اند.

بازرگانى دريائى

سازمان بازرگانى دريائى در سال ۱۹۷۷ تأسيس و فعاليت آن را تحت نظارت وزارت ارتباطات و کار آغاز کرد. ادارهٔ مرکزى اين سازمان در بندر ليماسول قرار دارد. اهداف اوليهٔ سازمان بازرگانى دريائى توسعه و پيشرفت در بازرگانى دريائي، حمايت از پرچم قبرس در تمام جهان و توجه به استانداردهاى ايمنى کشتى‌هاى متعلق به قبرس، شرايط زندگى دريانوردان با توجه به تحولات بين‌المللى مى‌باشد.


قبرس موافقت‌نامه‌هائى در خصوص تجارت دريائى با کشورها و سازمان‌هاى بين‌المللى منعقد نموده است. هر ساله تعدادى دانش‌آموز جهت آموزش دورهٔ بازرگانى دريائى به يونان اعزام مى‌شوند و بعد از اتمام دوره در وزارت ارتباطات قبرس و وزارت بازرگانى يونان به‌کار مشغول مى‌گردند.