جاده‌ها

طبق آمار منتشره در سال ۱۹۹۱، حدود ۵،۴۵۲ کيلومتر جادهٔ هموار (آسفالته) و ۴،۷۵۹ کيلومتر جادهٔ غير هموار (غير آسفالته) در قبرس وجود دارد. اولين طرح عمده در اين خصوص ايجاد بزرگراه نيکوزيا به ليماسول بود که در سال ۱۹۷۵ آغاز و در سال ۱۹۸۵ آمادهٔ بهره‌بردارى گرديد، اين بزرگراه چهار باند دارد و مقدار هزينهٔ صرف‌شده در خصوص ايجاد جاده و شبکهٔ ارتباطى در قبرس به‌صورت ساليانه در جدول زير آمده است:

جدول هزينهٔ ساليانه براى ايجاد جاده

سال مورد نظر هزينهٔ ساليانه براى ايجاد جاده
۱۹۸۱ ۶،۶۲۰،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۲ ۷،۰۵۲،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۳ ۱۲،۸۵۶،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۴ ۱۴،۰۵۰،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۵ ۱۰،۵۲۵،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۶ ۹،۲۳۹،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۷ ۱۴،۸۷۵،۰۰۰ ميليون پوند
۱۹۸۸ ۱۶،۳۷۱،۶۵۹ ميليون پوند
۱۹۸۹ ۲۷،۳۱۴،۶۹۴ ميليون پوند
۱۹۹۰ ۲۶،۵۲۸،۱۹۵ ميليون پوند
۱۹۹۱ ۲۳،۶۵۵،۰۰۰ ميليون پوند

حمل و نقل جاده‌اى

بعد از سال ۱۹۷۴ بيشتر سرويس‌هاى حمل و نقل عمومى از کاهش سطح وضعيت اقتصادى قبرس متأثر شدند و علاوه بر اين به‌علت عدم وجود مکان‌هاى مناسب جهت اتومبيل‌ها، مشکلات ترافيکى گسترده‌اى پديد آمد. سازمان حمل و نقل جاده‌اى با هدف منظم کردن فعاليت‌هاى حمل و نقل جاده‌اى و با ديدگاه توسعه بخشيدن به امور حمل و نقل در جزيره در سال ۱۹۷۵ تأسيس شد، در پايان سال ۱۹۹۱ اين تعداد وسايط نقليه در بخش يونانى‌نشين جزيره وجود داشت، تعداد ۴۰۴ اتوبوس شهري، ۷۸۴ اتوبوس مناطق روستائي، ۲۹ اتوبوس حمل و نقل شهري، ۴۲۶ اتوبوس شخصي، ۷۴ اتوبوس قراردادي، ۱۱۶۲ تاکسي، ۲۰۵ تاکسى مخصوص حمل و نقل شهري، ۳۶۰ تاکسى روستائي، ۶۴۷۰ خودرو شخصى با علامت مشخص ”Z“.


علاوه بر اينها تعداد ۱۰،۹۴۹ کاميون و تعداد ۳۵ کاميون با علامت T.I.Tدر قبرس مشغول فعاليت مى‌باشند. تعداد کل اتومبيل‌ها در قبرس در پايان سال ۱۹۹۱ شامل ۳۷۵،۰۰۰ عدد بوده است. قبرس در سال ۱۹۷۷ توافقنامهٔ گمرکى در خصوص حمل و نقل بين‌المللى کالا تحت پوشش T.I.R را پذيرفت. قبرس معاهدات دوجانبه در خصوص حمل و نقل را با کشورهاى بريتانيا، يونان، بلغارستان، يوگسلاوي، بلژيک، لوکزامبورگ، نيوزيلند، روماني، چک و اسلواکي، ايتاليا، اتريش، لهستان، استراليا، دانمارک و کشورهاى جامعهٔ کامنولث منعقد نموده است.


تمامى اتومبيل‌ها در قبرس موظف به داشتن مجوز قانونى جهت تردد هستند و اتومبيل‌هاى بخش حمل و نقل عمومى علاوه بر اين موظف به داشتن مجوز مخصوص حمل و نقل نيز هستند. اعضاء بخش حمل و نقل عمومى توسط شوراى وزيران به مدت يک سال انتخاب مى‌گردند.

توسعهٔ شبکهٔ جاده‌اى

توسعهٔ شبکهٔ جاده‌اى در قبرس تحت عنوان پروژه‌هاى سوم و چهارم و پروژهٔ توسعهٔ بخش حمل و نقل ادامه يافته است.

پروژهٔ بزرگراه سوم

اين پروژه از پروژه‌هاى مهم برنامهٔ پنج‌ساله است که بودجهٔ آن از طريق بانک جهاني، صندوق شوراى اروپا و کشورهاى عربى تأمين شده است، اين پروژه شامل موارد زير مى‌باشد:


- ايجاد ۱۹۰ کيلومتر راه جاده‌اى (دوبانده)

- ايجاد چهار مرکز مخصوص از اتومبيل‌هاى سوارى

- توسعهٔ راه‌هاى شهرى

- مطالعات در خصوص چگونگى توسعهٔ آنها

- توسعه و گسترش مطالعات جاده، مطالعه در خصوص جادهٔ ليماسول - پافوس قيمت تمام‌شدهٔ اين پروژه ۱۲،۰۵۴،۰۰۰ پوند مى‌باشد، ايجاد جادهٔ کمربندى ليماسول در سال ۱۹۸۳ آغاز گرديد و در سال ۱۹۹۱ با صرف هزينه‌اى در حدود ۱۲،۶۴۲،۰۰۰ به اتمام رسيد، تحت اين پروژه همچنين بزرگراه نيکوزيا به ليماسول نوسازى و مرمت گرديد.

پروژهٔ بزرگراه چهارم

پروژهٔ بزرگراه چهارم يکى از پروژه‌هاى مهم جاده‌اى در برنامه‌ٔ پنج‌ساله مى‌باشد و به‌وسيلهٔ کشورهاى عربى و اروپائى تأمين مالى شده است، اين پروژه شامل موارد زير مى‌باشد:


- ايجاد بزرگراه لارناکا به نيکوزيا که از اوايل سال ۱۹۸۸ آغاز و در سال ۱۹۹۰ با صرف هزينه‌اى بالغ بر ۱۴ ميليون پوند به اتمام رسيد.

- توسعهٔ ۱۰۰ کيلومتر از جاده‌هاى مناطق روستائى

- مرمت و نوسازى جاده‌ها


تحت اين پروژه مطالعات زير انجام شده است:


- کنترل ترافيک منطقه‌اى

- ايمنى جاده‌ها

- طرح رسيدگى به بخش حمل و نقل

- طرح نظارت بر ايمنى پل‌ها و پياده‌روها

کل بودجهٔ اين پروژه بالغ بر ۴۶ ميليون پوند بوده است.

پروژهٔ توسعهٔ بخش حمل و نقل

پروژهٔ توسعهٔ حمل و نقل شامل دورهٔ زمانى ۹۴-۱۹۸۸ مى‌شود و موارد زير را شامل مى‌گردد:


- بخش بزرگراه‌ها


- ايجاد بزرگراه‌ها و جاده‌هاى فرودگاهى و نگهدارى حدود ۱۵۰ کيلومتر از جاده‌هاى موجود


- ايجاد جادهٔ Aradhippou- Dhekeliu


- جادهٔ کمربندى Pyla با چهار باند در اوايل سال ۱۹۹۰ به اتمام رسيد و جادهٔ Aradhippou نيز در اوايل سال ۱۹۹۴ به اتمام رسيد، بودجهٔ کل اين پروژه به حدود ۳۰ ميليون پوند بالغ گرديده است.