تصميمات دربارهٔ کالاى منفرد يعنى تصميم‌گيرى در مورد صفات يک کالا، انتخاب مارک يا علامت تجاري، بسته‌بندى و برچسب‌زنى بر روى يک کالا.

طرح کالا

يکى از راه‌هاى ديگرى که به برجستگى و شاخص شدن کالا مى‌انجامد استفاده از يک طرح خوب است. بسيارى از شرکت‌ها فاقد طرح‌هاى مناسب براى کالاهاى توليدى خود هستند. کالاهاى توليدى اين شرکت‌ها داراى طرح‌هايى هستند که به‌خوبى از عهده هدف از پيش تعيين شده بر نمى‌آيند. طرح کالا ممکن است خيلى بنجل باشد يا خيلى عالى يا خيلى معمولي. با اين حال، بايد به‌خاطر داشت که طرح کالا مى‌تواند يکى از پرقدرت‌ترين جنگ‌افزارها در زرادخانه بازاريابى يک شرکت باشد. کالاهايى که داراى طرحى خوب هستند توجه بيشترى را به خود جلب مى‌کنند و فروش بيشترى نيز خواهند داشت.