توليد يک کالا، مستلزم تعيين فوايدى است که آن کالا به همراه دارد. اين فوايد در قالب صفات ملموسى نظير کيفيت، ويژگى‌ها و طرح عرضه مى‌شوند. تصميم‌گيرى درباره هر يک از اين صفات بر واکنش مصرف‌کننده نسبت به کالا تأثير مى‌گذارد.

کيفيت کالا

پيش از توليد يک کالا، توليد‌کننده بايد يک سطح کيفى براى آن انتخاب کند. يک سطح کيفى که از جايگاه کالا در بازار هدف دفاع کند. کيفيت، يکى از ابزارهاى اصلى جايگاه‌يابى در بازار محسوب مى‌شود. کيفيت کالا توانايى و قابليت‌هاى کالا در انجام وظايف محوله را نشان مى‌دهد. کيفيت، ويژگى‌هايى نظير دوام، قابليت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعميرپذيرى آسان و ساير صفات ارزشمند کالا را در بر مى‌گيرد. اندازه‌گيرى بعضى از اين صفات، عملاً امکان‌پذير است. از نظر بازاريابي، کيفيت، بر مبناى برداشت‌هاى ذهنى خريداران اندازه‌گيرى مى‌شود.


از نظر بعضى از شرکت‌ها، ارتقاء و بهبود کيفيت، به معناى استفاده از کنترل کيفى بهتر براى کاهش معايبى است که ناراحتى مصرف‌کنندگان را به‌دنبال دارد. اما مديريت کيفيت استراتژيک، مفهومى بيش از اين دارد. مديريت کيفيت استراتژيک به معناى پيشى گرفتن از رقبا است از طريق عرضه کالاهايى که پاسخگوى نيازها و برترى‌جويى‌هاى مصرف‌کنندگان براى کيفيت بهتر باشند. بنابر اظهارنظر يک تحليل‌گر کيفيت، حل يک مشکل نيست، بلکه يک فرصت رقابتى است.

شرکت‌ها، نبايد فعاليت خود را محدود به ايجاد کيفيت مطلوب در کالاهاى توليدى کنند، بلکه اين کيفيت بايد به‌خوبى نيز عرضه شود. ظاهر کالا و احساسى که از آن دست مى‌دهد بايد سطح کيفيت آن را برساند. کيفيت، از طريق ساير ارکان ترکيب عناصر بازاريابى نيز عرضه مى‌شود. قيمت بالا، خود علامت کيفيت اعلا است. نام تجاري، بسته‌بندي، توزيع و تبليغات پيشبردى نيز به‌نحوى نشان‌دهندهٔ کيفيت کالا هستند. تمام اين ارکان بايد توأماً به ايجاد تصوير ذهنى مطلوبى از کالا بپردازند و از آن نيز حمايت لازم را به‌عمل آورند.

ويژگى‌ کالا

يک کالا را مى‌توان با ويژگى‌هاى مختلفى به بازار عرضه داشت. يک مدل، فاقد هر گونه ويژگى اضافى يا يک مدل فوق‌العاده، نقطه آغاز کار است. يک شرکت مى‌تواند با افزودن بعضى از ويژگى‌ها مدل‌هاى سطح بالاترى را ايجاد کند. اين ويژگى‌ها خود ابزار رقابتى بسيار مناسبى براى متمايز کردن کالاى شرکت از کالاهاى رقبا به‌حساب مى‌آيند. بعضى از شرکت‌ها در اضافه کردن ويژگى‌هاى جديد بسيار مبتکر و نوآور هستند. يکى از کارآمدترين راه‌هاى رقابت اين است که يک توليدکننده، اولين توليدکننده‌اى باشد که خصيصه مورد نياز و ارزشمندى را به بازار عرضه مى‌کند.